Інструменти вчителя в курсі «Здоров’я, безпека та добробут»

Викладачі та студенти кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету взяли участь у вебінарі на тему: «Інструменти вчителя в курсі «Здоров’я, безпека та добробут, 5–7 класи». Спікером була Олена Шиян – професор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Під час зустрічі О.Шиян акцентувала увагу на особливостях Державного стандарту базової середньої освіти та модельної навчальної програми галузі, змісті навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання. Учасники ознайомилися з особливостями формування ключових компетентностей учнів та процесом реалізації діяльнісного підходу в освітньому процесі для забезпечення освітніх вимог та обраної програми інтегрованого курсу; навчилися використовувати інструменти формувального та рівневого оцінювання для стимулювання пізнавальної активності учнів та педагогічної підтримки.

Також був представлений підручник «Здоров’я, безпека та добробут» (Здоров’я, безпека та добробут: підручник інтегрованого курсу для 6 класу закладів загальної середньої освіти / О. І. Шиян, О. В. Волощенко, В. Г. Дяків, О. П. Козак, А. Б. Седоченко — Київ: Світич, 2023. Підручник “Здоров’я, безпека та добробут” для 6 класу (svitdovkola.org). Учасники вебінару активно спілкувалися та взаємодіяли між собою, обмінюючись цінним досвідом та поглядами на підготовку здобувачів середньої освіти. Вони ставили цікаві й змістовні запитання доповідачу щодо педагогічної практики та методик викладання, а також отримали докладні та обґрунтовані відповіді. Такий активний обмін досвідом та знаннями позитивно вплинув на професійний рівень учасників та сприяв поглибленню їхніх знань у сфері педагогіки та методики навчання в загальноосвітніх закладах.

Здобувачі вищої освіти спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (ОПП Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація) Наталія Нікітенко, Сергій Задко зазначають, що такі заходи сприяють інтеграції теоретичної та практичної підготовки майбутнього вчителя біології та основ здоров’я для забезпечення ефективної професійної діяльності в закладах загальної середньої освіти. Саме ці ініціативи сприяють вдосконаленню освітнього процесу та підвищенню якості підготовки майбутніх педагогів, дозволяючи їм отримати не лише теоретичні знання, але й практичні навички, необхідні для успішної роботи у школі. Ці заходи сприяють формуванню у здобувачів освіти глибокого розуміння матеріалу, адже практичні вправи та експерименти дозволяють закріпити та застосувати теоретичні знання на практиці. Такий підхід до навчання також сприяє розвитку критичного мислення та аналітичних навичок, що є важливими компетенціями педагогів.

Доктор педагогічних наук, професор

кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

Бердянського державного педагогічного університету

Світлана Хатунцева

Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print