Карантинні умови – НЕ завада для здобуття професійних навичок на практиці

10 грудня ц. р. здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 403 групи спеціальності 016 Спеціальна освіта звітували про результати проходження логопедичної практики в корекційно-реабілітаційних закладах та логопунктах. Вони ділились своїми враженнями щодо переваг та недоліків організації в карантинних умовах корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які мають порушення мовлення. Узагальнені результати своєї роботи за час виробничої практики представили у вигляді інтерактивного плакату на онлайн дошці Miro.

Здобувачі ознайомлювались з документацією, що регламентує роботу вчителя-логопеда (поточною, звітною; перспективними, календарним, індивідуальними планами); були включені в освітній процес закладів, за якими були закріплені; спостерігали за діяльністю вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, вихователя та психолога, зокрема і за поведінковими проявами дітей з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема, порушеннями мовленнєвого розвитку під час корекційно-розвиткових занять.

Особливо приємно є те, що здобувачі-практиканти впроваджували в свою роботу інтерактивні інструменти, які використовувались викладачами кафедри прикладної психології та логопедії під час викладання дисциплін професійного циклу. Так, вони створювали авторські мультимедійні корекційно-розвиткові презентації та інтерактивні онлайн вправи на платформах LearningАpps, Wordwall, Flippity, Auto Draw від Google та ін.; працювали з учасниками корекційно-педагогічного процесу (батьками та педагогічним колективом) на он-лайн платформі Padlet; самостійно розробляли план-конспекти і проводили корекційно-розвиткові заняття та уроки з розвитку мовлення, методично грамотно добирали та розробляли дидактичний матеріал до них.

Маємо зазначити, що така робота здобувачів надихає, адже коли викладачі бачать у студентах відданість майбутній професії – для нас це найкраща подяка!

Шановні здобувачі, розвивайтесь, й надалі примножуйте свої досягнення та ніколи не зупиняйтесь! Так тримати!

Керівники практики: викладачі кафедри прикладної психології та логопедії


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print