Літературознавці БДПУ – опоненти у провідних спецрадах України

У травні 2019 р. викладачі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства БДПУ виступили опонентами у провідних спецрадах України, що свідчить про високий фаховий рівень бердянських літературознавців.

Так, доктор філологічних наук, професор Вікторія Зарва була запрошена опонентом двох докторських дисертацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (спецрада Д 26.001.15, очолювана професором Григорієм Семенюком). Захищалась доцент кафедри слов’янської філології Інституту філології цього університету Білик Наталія Леонідівна з темою «Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч». Вікторія Зарва була першим опонентом. Науковий консультант докторської – Галина Миколаївна Сиваченко, д.ф.н., проф., завідувач сектору компаративістики Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України.

Також Вікторія Зарва опонувала на захисті докторської дисертації доцента кафедри журналістики та філології Сумського державного університету Жиленко Ірини Рудольфівни, яка розробляла тему «Мала проза української й російської літературної еміграції 1919-1939 рр.: проблемно-тематична та жанрово-стильова типологія» (спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство). Наук. консультант: Кеба О.В. – завідувач кафедри германських мов та зарубіжної літератури (Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

15 травня 2019 року Софія Філоненко, професор кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства БДПУ, виступила офіційним опонентом у спеціалізованій вченій раді Д 26.133.03 Київського університету імені Бориса Грінченка на захисті докторської дисертації Ольги Миколаївни Башкирової «Гендерні моделі сучасної української романістики» за спеціальностями 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Бондарева Олена Євгенівна, проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства). Дисертацію було присвячено художній репрезентації гендерної ментальності у творах сучасних українських авторів: Оксани Забужко, Марії Матіос, Ірен Роздобудько, Василя Шкляра, Макса Кідрука, Сергія Жадана та багатьох інших. Робота заслужила схвальні оцінки у спільноті літературознавців, і захист дисертації пройшов успішно.

До речі, 15 травня 2019 року одночасно відбувався в спецраді Д 26.001.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка успішний захист докторської дисертації зі спеціальності 10.01.01 – українська література доцента кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства БДПУ Валентини Школи.

30 травня 2019 року Софія Філоненко виступила офіційним опонентом у спеціалізованій вченій раді Д 73.053.03 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на захисті докторської дисертації Пухонської Оксани Ярославівни «Посттоталітарна пам’ять та її трансформація в сучасній українській літературі» за спеціальністю 10.01.01 – українська література (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Мейзерська Тетяна Северинівна, професор кафедри теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету). У дисертації досліджено художню рецепцію посттоталітарної пам’яті в українській літературі доби Незалежності, запропоновано ґрунтовний аналіз посттоталітарної свідомості національної культури в її розвитку, що представлений у знакових літературних творах останніх трьох десятиліть. Особливістю праці є її міждисциплінарний характер, котрий передбачає залучення теорій психології, історії, соціології. Захист пройшов успішно, роботу визнали новаторською та масштабною за проблематикою.

 

 

На фото: після захисту докторської І. Жиленко в КНУ імені Тараса Шевченка.
Опоненти О. Бігун, В. Зарва, Г. Клочек і науковий консультант О. Кеба.

Вікторія Зарва, доктор філологічних наук,
професор кафедри української та зарубіжної
літератури і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print