Логопедія: в нових умовах – по-новому

У зв’язку з активним упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій швидко змінюється й стиль викладання навчальних дисциплін, відбувається активний перехід від традиційного подання знань («балакуча голова») до активного їх засвоєння шляхом інтерактивної взаємодії зі здобувачами. Досвід такої взаємодії маємо зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Логопедія. Спеціальна психологія» (204, 205 СО гр.) під час вивчення навчальної дисципліни «Логопедія».

Так, викладачі кафедри прикладної психології та логопедії Ганна Лопатіна та Ганна Мицик з перших днів переходу на дистанційну форму навчання побудували роботу зі здобувачами на основі позитивної взаємодії, а соціальну та когнітивну присутність кожного, їх «занурення» у спілкування, навчання, творчість і співпрацю у вебсередовищі забезпечували сервіси та платформи з доступом до онлайн дошок та інтерактивних ігор.

Здобувачі виконували завдання, розроблені в LearningАpps та Wordwall, відгадували терміни з теми, тлумачили їх, вчились систематизувати засвоєний матеріал та візуалізувати його з використанням технологій скрайбінгу, скетчноутінгу, майндмеппінгу на онлайн дошках; навчалися правильно виконувати артикуляційні вправи з чіткою інструкцію до них, розробляли підгрупами плани-конспекти логопедичних занять для дітей на платформах Jamboard та Miro.

Родзинкою вивчення навчальної дисципліни «Логопедія» у цьому семестрі було виконання групових проєктів здобувачами. Так, вони розробили та презентували авторські альбоми для автоматизації звуків, які будуть використовувати під час індивідуальної логопедичної роботи з дітьми в Навчальному консультативному логопедичному пункті БДПУ.

Вважаємо, що така взаємодія під час занять із використанням інтерактивних додатків стимулює позитивні емоції у здобувачів, сприяє їх мотивації до навчання, більш глибокому засвоєнню інформації, професійній орієнтації та особистісному зростанню.

Ганна Лопатіна,

канд. пед. наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії

Ганна Мицик,

канд. пед. наук, ст. викладач кафедри прикладної психології та логопедії


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print