Методична сертифікація студентів-істориків

Освіта – дзеркало майбутнього країни. Залежно від того, у чому держава вбачає свої переваги, зони росту, вона коригує національну освітню програму, аж до самих підвалин системи освіти. У добу індустріалізації важливі були грамотність і володіння робітничими навичками. У постіндустріальну епоху на перший план вийшли технологічні аспекти розвитку молоді. Результатом стала цифрова революція – з інтернетом, повсюдним використанням комп’ютерів, інформаційних технологій.

Під час проходження практики під керівництвом д.п.н, професора Костянтина Баханова студенти 4 курсу гуманітарно-економічного факультету спеціальності 014 Середня освіта (Історія): Аліна Нестеренко, Владислава Проценко та Ілона Ягодкіна поділилися своїми розробками та напрацюваннями із широким загалом, розмістивши їх на багатьох сайтах з методичного забезпечення. Загалом це були плани-конспекти уроків, приклади завдань для практичних робіт, приклади завдань з використанням інтерактивних та проблемних методів, а також веб-квести. За розміщенні матеріали студентки були нагороджені сертифікатами, завіреними підписом та печаттю адміністрації сайту.

Опублікувавши власні методичні розробки, студентки продемонстрували високий рівень обізнанності в педагогічній діяльності та готовність до безперервного саморозвитку.

Аліна Нестеренко, Владислава Проценко,

студентки 4 курсу гуманітарно-економічного факультету


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print