Міжнародний конкурс зі цифрового сторітелінгу

У вересні-жовтні 2023 року відбувся Міжнародний конкурс із цифрового сторітелінгу “Життєві історії для зцілення та натхнення від тих, хто навчає та вчить англійську мову”.

Організатором конкурсу виступила кафедра англійської філології та лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, а співорганізаторами – різні заклади вищої, середньої та професійної освіти з України та інших країн, зокрема, Childhood Education International (США), Alecu Russo State University of Bălți (Республіка Молдова), Eötvös Loránd University, Budapest (Угорщина), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Київський національний лінгвістичний університет, Вінницький державний педагогічний університет, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка та інші. Співорганізатором конкурсу стала і кафедра іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету.

Мета конкурсу полягає у приверненні уваги до значущості професії вчителя, важливості вивчення й викладання англійської мови, потенціалу цифрових технологій для розвитку творчих здібностей та самореалізації особистості. Також конкурс спрямований на формування вмінь саморегуляції в складних ситуаціях через цифрові презентації особистих життєвих історій учасників. Ці історії мають відображати їхні внутрішні переживання, виклики, досягнення та розвиток у контексті майбутньої професійної діяльності як вчителів англійської мови.

Журі конкурсу складалося з 30 висококваліфікованих фахівців у галузі, досвідчених філологів і методистів з України, Молдови, Болгарії, Угорщини та США. Серед них і доценти кафедри іноземних мов і методики викладання БДПУ Ірина Школа і Богдана Салюк.

Члени журі оцінили 23 роботи (індивідуальні та колективні) від 66 учасників. Участь у конкурсі взяли і здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.02 Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови), спеціалізації 014.021 Англійська мова і література, які навчаються на освітніх програмах “Середня освіта (англійська мова та література)” (гарант – доцент Ірина Школа). Критеріями оцінювання конкурсних матеріалів були оригінальність ідеї, цілісність твору, глибокий мотивуючий посил історії щодо важливості професії вчителя англійської мови, презентація ідей і технік, прийомів соціально-емоційного навчання, якість цифрового оформлення історії.

22 жовтня пройшла церемонія нагородження переможців конкурсу. Ректор СумДПУ Юрій Лянной привітав здобувач освіти, які зайняли І-ІІІ призові місця, і нагородив їх цінними призами та дипломами, а членам журі вручив сертифікати за участь у роботі міжнародного конкурсу.

Щиро вдячні колегам зі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та інших закладів вищої освіти за організацію і проведення міжнародного конкурсу зі цифрового сторітелінгу, який популяризує вивчення англійської мови та професію вчителя.

За матеріалами кафедри іноземних мов і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print