Наука і творчість у професійному становленні хореографа: звіти студентських гуртків

Професійне становлення майбутнього фахівця відбувається в період усього періоду навчання на основі засвоєння змісту освітньо-професійних програм та завдяки самоосвіті. Одним із ефективних засобів самопрояву та самовдосконалення здобувачів вищої освіти є різноманітні гуртки та клуби, які функціонують в Бердянському державному педагогічному університеті: https://bdpu.org.ua/studentski-hurtky-i-kluby/. З позиції студентоцентрованого навчання кожен здобувач освіти може обирати те, що вважає цікавим і потрібним для особистого професійного зростання.

Формуванню професійної компетентності майбутнього хореографа, а саме керівника хореографічного колективу сприяє робота наукового гуртка «Здобутки, проблеми та перспективи роботи дитячих хореографічних колективів» та діяльність народного художнього колективу профспілок України ансамблю естрадного танцю «МарЛен», керівниками яких є доцентка кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, заслужена працівниця культури України Олена Мартиненко. На думку пані Олени, саме поєднання науки та творчості формує висококваліфікованого фахівця і розкриває шляхи для його подальшого успішного працевлаштування.

Підводячи підсумки роботи гуртків за 2023-2024 навчальний рік, можна констатувати достатню активність їх учасників – здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальностей 024 Хореографія та 014 Середня освіта (Хореографія), які продемонстрували гарні результати:

Основний акцент в роботі наукового гуртка «Здобутки, проблеми та перспективи роботи дитячих хореографічних колективів» було зроблено на вивчення досвіду роботи керівників хореографічних колективів в умовах воєнного стану в Україні, визначення та практичну апробацію форм та методів он-лайн хореографічного навчання, розповсюдження результативного досвіду через виступи на наукових конференціях та семінарах-практикумах, публікацію наукових статей та тез. Результатами стали публікації наукових тез в збірках Міжнародних наукових конференцій – 5, Всеукраїнських – 2, в збірнику тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2024 року – 5 та в матеріалах педагогів Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. Руднєвої по опрацюванню проблемної теми «Підвищення якості освітніх послуг в закладі позашкільної освіти» – 2. Члени гуртка проявили активність шляхом виступів на наукових конференціях (м. Київ, м. Полтава, м. Одеса, м. Умань, м. Херсон, м. Бердянськ), вкотре підкреслюючи імідж високого рівня професійної підготовки хореографів в Бердянському державному педагогічному університеті. Також дипломом за кращий науковий виступ на Днях науки на фестивалі науки БДПУ отримала студентка 3 курсу спеціальності 024 Хореографія Валерія Волкова.

Крім того членами гуртка було отримано сертифікати щодо підвищення кваліфікації на ГО «Платформа освіти» з прослуховування тем щодо особливостей роботи керівника хореографічного колективу в умовах воєнного стану в Україні та сертифікати учасників ІІ-го Всеукраїнського навчально-практичного практикуму «Танцювально-рухова практика: виклики сучасності».

Найбільшу активність в діяльності наукового гуртка проявили здобувачки вищої освіти 2 курсу спеціальності «Хореографія» Дар’я Хоролець та Христина Омельченко, здобувачка 3 курсу заочної форми навчання Валерія Волкова та студентка 3 курсу спеціальності 014 «Середня освіта (Хореографія)» Анастасія Рожкова.

Окрім педагогічно-наукової складової в професійному становленні майбутнього керівника хореографічного колективу значну роль відіграє підвищення рівня його виконавської майстерності з акцентом на розуміння методичної складової навчання та виконання танцювальних рухів. У цьому році учасники ансамблю естрадного танцю «МарЛен» БДПУ мали можливість відвідувати раз на тиждень заняття класичного танцю (відносно розкладу). Керівник колективу Олена Мартиненко разом з концертмейстером кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Майєю Філон акцентували увагу на музичному супроводі шляхом його оновлення творами українських композиторів (О. Ярошенко, Т. Афанасенко, М. Терещук), вирішуючи тим самим актуальне завдання позбавлення від руської культурної спадщини, яка довгими роками впроваджувалася в зміст української хореографічної освіти.

З метою мотивації до підтримки фізичної форми та покращення психологічного стану учасників колективу, було впроваджено допоміжні інструменти: зошит саморозвитку «Моє тіло – мій інструмент» та «Щоденник власного тіла», розроблений доценткою кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, учасницею колективу «МарЛен» Юлією Тараненко у співпраці зі студентами-хореографами.

Незважаючи на складні умови онлайн-діяльності ансамблю «МарЛен» 3 січня було проведено традиційну зустріч учасників та випускників колективу різних років. Крім того, учасниця колективу, випускниця магістратури 2023 року, спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія) Валерія Бринкевич взяла участь разом з 3-річною донькою Уляною в щорічному конкурсі «Зірочка МарЛен», який проводився в межах виробничої практики здобувачів вищої освіти спеціальності 024 «Хореографія».

Зауважимо, що постановочний процес може відбуватися лише в онлайн-форматі і це, з одного боку, знижує активність учасників, а з іншого, вчить створювати відео проєкти, прикладами яких стали: «Де би не була, не забуду дім!», «Мам, а пам’ятаєшь…» та ін. З метою іміджування творчої діяльності колективу було взято участь у ІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Єдина Україна» з хореографічною композицією «По той бік жіночих мрій», створеною керівником в довоєнний час. За результатами конкурсу отримано диплом лауреата премії «Гран-прі».

Отже, студенти-хореографи мають широкі можливості щодо свого професійного самовдосконалення, обираючи різноманітні напрямки роботи студентських гуртків та клубів за інтересам.

За матеріалами кафедри ТМНМД


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print