Перші кроки у створенні особистого бренду хореографа

Перегляд та осучаснення освітньо-професійних програм є обов’язковою вимогою підготовки висококваліфікованого фахівця, здатного виконувати важливі професійні завдання відповідно до вимог часу.

Так, під час онлайн-обговорення ОПП «Хореографія» (15 грудня 2023 року) стейкхолдерами (директор Центру дитячо-юнацької творчості відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області Олег Балабан та випускниця магістратури 2023 року Анна Швидка) було висунуто пропозицію щодо озброєння здобувачів вищої освіти компетентностями, спрямованими на розробку особистого бренду (резюме та промоматеріали) в рамках окремих дисциплін: http://surl.li/pqpks; http://surl.li/pkesk.

Згідно з цими пропозиціями викладачами було осучаснено освітні компоненти основного циклу ОПП щодо створення здобувачами освіти особистого бренду: «ТМВ сучасного сценічного танцю», «Мистецтво балетмейстера», «ТМ роботи з хореографічним колективом». У зміст кожної дисципліни було додано завдання, спрямоване на презентацію майбутнім фахівцем особливостей своєї виконавської, педагогічної та балетмейстерської діяльності через розуміння власного професійного образу: «Хто я?», «У чому моя унікальність як хореографа?» та ін.

Так, під час складання екзамену з ОК «Мистецтво балетмейстера» (викладач – доцентка Олена Мартиненко) студенти 4 курсу денної та заочної форм навчання, окрім відповідей на тестові запитання, показ та захист частини постановки до хореографічного спектаклю, мали презентувати себе як балетмейстера на основі здобутих за період навчання компетентностей, аналізуючи постановки або творчі проєкти, створені як під час вивчення дисципліни, так і під час проходження практики, участі у виховних заходах, професійної діяльності поза навчанням тощо. Таке завдання допомогло майбутнім хореографам зрозуміти, яких навичок вони здобули під час навчання як балетмейстери, яких компетентностей їм не вистачає для роботи в сфері балетмейстерської творчості, чи мають вони особистий балетмейстерський почерк, яка творча робота була найкращою і чому та ін. І головне, як вони можуть надалі представити свій бренд у соціальних мережах для подальшого успішного працевлаштування, тобто створити паспорт хореографа, який надасть цінності в їх професійному житті.

Зацікавленість студентів окресленою проблематикою виявилася і під час формування індивідуальної траєкторії навчання через вибіркову компоненту «Блогінг» (викладач – доцент кафедри соціальних комунікацій Роман Костромицький), метою якої є формування у здобувачів навичок створення та ведення авторського блогу професійного спрямування. Крім того, цьогоріч у зміст І етапу Всеукраїнської олімпіади з хореографії було включено завдання щодо презентації ЕСЕ на тему «Образ ідеального хореографа», що визначило бачення студентами сучасного фахівця.

На Фестивалі науки БДПУ (17 травня 2024 року) було проведено симпозіум здобувачів освіти хореографічних спеціальностей «Неформальна освіта – шлях до якісної професійної діяльності», на якому студенти-хореографи різних курсів виступили з доповідями про самоосвіту і відповіли на запитання «Яке місце займає неформальна освіта в моєму професійному зростанні?»:

Отже, сучасні орієнтири на професійну складову майбутнього хореографа сприяють оновленню змісту освітньої програми та мотивацію здобувачів освіти на свідому якісну професійну освіту. Від того, як студент зможе реалізувати «масштаб» своїх обдарувань і яку мету він ставить у своїй професійній кар’єрі, залежить успішність та результативність формування його іміджу протягом навчання.

За матеріалами кафедри ТМНМД


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print