«Наукова діяльність як ключовий елемент магістерської освіти у сфері фізичної культури і спорту»

Курсова робота є важливою складовою освітнього процесу для студентів-магістрантів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «017 Фізична культура і спорт». Захист курсової роботи є обов’язковим елементом її виконання,  метою підготовки курсової роботи є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, набутих у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, використання  знань у системі  педагогічної діяльності. май

28 червня 2024 року відбувся захист курсових робіт з дисципліни “Методика викладання фізичного виховання у ЗВО” здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «017 Фізична культура і спорт».

Керівники курсової роботи (викладачі кафедри фізичної культури, спорту та оздоровчих технологій) надавали здобувачам постійну консультативно-методичну підтримку з питань написання курсової роботи, що сприяло виникненню між учасниками освітнього процесу атмосфери доброзичливого співробітництва та позитивно оцінили курсові роботи здобувачів вищої освіти, відмітивши важливість і необхідність отриманих компетентностей для професійної діяльності майбутніх викладачів фізичної культури і спорту.

Виступи студентів-магістрантів були змістовними, продемонстрували високий рівень підготовки, здатність до глибинного аналізу наукових питань, систематизації отриманих результатів досліджень, педагогічного досвіду та їх успішної апробації в практичній педагогічній діяльності.

Вітаємо здобувачів спеціальності «017 Фізична культура і спорт» з успішним захистом курсових робіт і бажаємо їм подальших звершень!

За матеріалами кафедри фізичної культури, спорту та оздоровчих технологій


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print