Наукова складова в мистецтві балетмейстра

Одним із важливих освітніх компонентів у фаховій підготовці майбутнього хореографа є «Мистецтво балетмейстера», дисципліна, яка вчить створювати хореографічні постановки і мистецькі проєкти, генерувати креативні ідеї, дотримуватися правил балетмейстерської етики та академічної доброчесності.

У цьому півріччі здобувачам вищої освіти 4 курсу спеціальності 024 Хореографія в рамках вивчення модуля «Постановка вокально-хореографічних композицій» (викладач Олена Мартиненко) було запропоновано не лише створити мистецький продукт, ураховуючи умови місцеперебування і навчання, а й написати наукові тези (самостійна робота).
Вибір студентами тематики наукових тез у рамках вивчення модуля був достатньо широким і актуальним. Шість робіт було надано до друку в збірку наукових тез студентів БДПУ: В. Вінокурова – «Формування балетмейстерської етики майбутніх хореографів», М. Козубенко – «Набуття балетмейстерської компетентності в непередбачуваних умовах навчання», К. Марфіян – «Особливості створення вокально-хореографічної постановки на матеріалі української естради», М. Мосейчук – «Проблематика постановки вокально-хореографічної композиції», О. Шапарь – «Емоційна складова вокально-хореографічної постановки», І. Янгулова – «Формування цифрової грамотності майбутнього хореографа».
Дві студентки виступили з доповідями наVІІI Міжнародній конференції молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (м. Одеса, 14–15 жовтня 2022 р.): С. Самойлова – «Створення вокально-хореографічної композиції у відеоформаті», Н. Собко – «Упровадження ігрового фольклору в зміст мистецького продукту».
Цікавими виявилися і результати творчого втілення постановочних робіт. Незважаючи на складні умови навчання, відсутність виконавців, танцювального простору (сценічної площини) тощо, кожен студент шукав можливість створення якісного продукту, що відповідає вимогам професійної освіти задля набуття компетентності працювати в складних і непередбачуваних умовах. Усі творчі роботи були публічно представлені для аналізу та оцінки викладачами і студентами різних курсів хореографічних спеціальностей (024 Хореографія, 014 Середня освіта (Хореографія)). Тож, студенти могли отримати не лише суб’єктивну оцінку викладача, а й об’єктивну оцінку глядача.
Зазначимо, що в майбутніх хореографів значно підвищився рівень цифрової грамотності, завдяки чому роботи були цікавими та неординарними. Усі проблеми, з якими студенти стикалися під час створення вокально-хореографічних композицій, а також аналіз наукових праць та методичної літератури з питань створення вокально-хореографічних композицій, були описані в змісті наукових праць здобувачів вищої освіти.
Отже, незважаючи на умови онлайн професійної підготовки студентів-хореографів, відбувається постійний пошук освітнього інструментарію для якісного здобуття професійних знань і навичок задля виконання змісту освітньо-професійної програми, підтримки позитивного іміджу Бердянського державного педагогічного університету та готовності майбутніх фахівців працювати заради майбутнього України.

Статтю підготувала

доцентка кафедри ТМНМД

Олена Мартиненко


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print