Наукове свято в царині полікультурної освіти

У ці чудові осінні дні багатьох науковців поєднала важлива подія в царині полікультурної освіти: 19 та 20 вересня ц. р. в стінах Бердянського державного педагогічного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародної участю «Полікультурна освіта в Україні: історія, сучасність, перспективи». Організаторами виступили Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти, кафедра соціальної педагогіки БДПУ разом з Відділом організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради, Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди.

У конференції взяли активну участь науковці Бердянського державного педагогічного університету, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Київського національного лінгвістичного університету, Київського університету ім. Бориса Грінченка, Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Запорізького національного університету, Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», Класичного приватного університету, Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та представники відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Міжнародна участь була представлена групою дослідників з питань полікультурної освіти в Росії Новгородського державного університету ім. Ярослава Мудрого, Башкирського державного педагогічного університету ім. М. Акмулли та Уфимського філіалу ФМДБОУ ВПО «Московський державний гуманітарний університет ім. М.А. Шолохова».

З вітальним словом до учасників конференції звернулися: проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету, професор Ігор Богданов, директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету доцент Лариса Казанцева, заступник директора з наукової роботи та міжнародної діяльності Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету доцент Ірина Улюкаєва.

На конференції обговорювалися актуальні проблеми полікультурного освітнього простору у вітчизняній та зарубіжній науці, ґенези та тенденцій розвитку полікультурної освіти в Україні, професійної підготовки майбутніх педагогів до роботи в полікультурній громаді, реалізації ідей полікультурної освіти і навчанні дітей дошкільного та шкільного віку, полікультурного синтезу як парадигми гуманітарної освіти.

В цілому на конференції було виголошено близько 40 наукових доповідей учасників, у яких розкривалися різні аспекти порушеної проблеми.

Так, на важливість формування двомовності дошкільників в умовах полікультурного простору наголосила в своїй доповіді кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету Лариса Казанцева.

Полеміку в залі викликала доповідь доктора філологічних наук, доцента кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Бердянського державного педагогічного університету Софії Філоненко «Від Барбі до Леді Гага: текст поп-культури в пошуках гендеру». Адже, сучасна масова культура є потужним інструментом впливу на молоде покоління. Тому так важливо виховувати опірність і критичне ставлення до її знаків, брендів і трендів.

Зі змістовною доповіддю виступила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету Наталя Захарова. Вона зосередилася на такому аспекті заявленої проблеми, як соціальна ексклюзія.

Власним досвідом з підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в полікультурному суспільстві з учасниками конференції поділилася кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету Ольга Гуренко. Порушена доповідачем проблематика сьогодні є актуальною, важливою і потребує розв’язання на рівні ВНЗ.

Про діяльність координаційної ради при Бердянському міському голові з міжнаціональних відносин та розвитку культур національних товариств повідомив Ігор Зубрицький. У своєму виступі він розкрив заходи у галузі полікультурної освіти, що організовуються Бердянською міською радою.

Секційні засідання проходили у форматі круглого столу. Дискусійними стали питання становлення полікультурної освіти в Україні, підготовки майбутніх викладачів вищої школи до роботи в полікультурному суспільстві, формування полікультурної свідомості у майбутніх акторів в умовах професійної підготовки.

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Полікультурна освіта в Україні: історія, сучасність, перспективи» позитивно відзначили роботу пленарного та секційного засідань, з побажанням і надалі підтримувати професійних зв'язок, активно співпрацювати та здійснювати подальший науковий пошук у галузі полікультурної освіти.

За результатами конференції була опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.

Отже, проблема полікультурної освіти є цікавою, актуальною та нагальною для розв’язання в сучасних соціокультурних умовах України.

Анастасія Тургенєва,

старший викладач,

Ольга Величко,

асистент кафедри соціальної педагогіки Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти БДПУ

На фото: учасники та гості Всеукраїнської науково-практичної конференції «Полікультурна освіта в Україні: історія, сучасність, перспективи»


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print