Науковий семінар молодих учених

«Будь-який результат – чудовий»

Олександр Ребрій

17 листопада учасники студентського наукового гуртка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства «Secret History» відвідали онлайн-лекцію у рамках ІІ Наукового семінару для молодих учених від кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Олександр Ребрій, доктор філологічних наук та завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імена В.Н.Каразіна, виступив з цікавою доповіддю на тему: «Про експериментальні методи в перекладознавстві». Слухачі мали змогу дізнатись про когнітивний, ретроспективний та інтроспективний переклад, актуальність цієї теми та кількість наявних робіт. Окрім того, доповідач зазначив, що велика кількість досліджень на тему експериментальних методів перекладу – успішні.

Марія Іваницька, член президії Української спілки германістів вищої школи та член Асоціації українських германістів, представила результати власного дослідження на тему: «Українсько-німецький художній переклад у контексті імперських наративів». Робота широко охопила усі галузі культурного життя: німецькомовні газетні видання та праці з історії, плакати та літературу. Вона зазначила: «Переклади української літератури німецькою несли із собою російські наративи, які є підмурками російського імперіального бачення світу і, трансльовані в Європу, увійшли в німецьке розуміння росії та ще й досі виправдовують війну. Переклад живе у контексті соціуму, залежить від нього, у свою чергу – переклад впливає на соціум».

Наприкінці зустрічі учасники жваво обмінювались думками та враженнями, ставили питання спікерам щодо проблем та нових методик у галузі перекладознавства.

Альона Приходько, здобувачка вищої освіти спеціальності 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print