Навчальна польова практика майбутніх учителів біології в Бердянському державному педагогічному університеті: 2021

Навчальна польова практика здобувачів вищої освіти спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) БДПУ є логічним продовженням лекційного і лабораторного курсів з ботаніки, зоології та інших дисциплін. Фактично – це продовження лабораторних занять безпосередньо на природі.

Під час практики студенти закріплюють набуті теоретичні знання з морфології, систематики, екології, географії, фізіології рослин та тварин. Вивчаючи рослини та тварин в природі, здобувачі освіти зможуть краще зрозуміти особливості організації життя на організменному, популяційно-видовому та біоценотичному рівнях, пересвідчитися в єдності організму з умовами середовища.

Одним з основних завдань практики є набуття студентами навичок спостереження за рослинами та тваринами і вміння пояснити результати цих спостережень. Керівництво практикою здійснюють досвідчені викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації – завідувач кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, доктор педагогічних наук, професор Світлана Хатунцева; кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Кара; кандидат біологічних наук, доцент Віталій Гнатюк, кандидат педагогічних наук, доцент Наталя Пшенична.

Під час навчальної польової практики студенти здобувають вміння проводити екскурсії, збирати і гербаризувати рослини, колекції комах, молюсків, хребетних тварин, набувають досвіду в проведенні краєзнавчої і природоохоронної роботи.

Наталя Пшенична

Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print