Неформальна освіта як важливий елемент безперервної освіти

Динаміка розвитку сучасного суспільства, постійна зміна вимог до фахівців актуалізують значення неперервної освіти в особистісному і професійному житті людини. У цьому процесі важливою складовою є неформальна освіта, оскільки вона забезпечує оновлення та удосконалення компетенцій особистості протягом життя.

Особливого значення неформальна освіта набуває у професійний діяльності педагога, оскільки вона пов’язана з його постійним самовдосконаленням та оновленням змісту і методів навчання. Важливо, щоб процес залучення особистості до неформальної освіти розпочинався ще на етапі професійної підготовки у закладі вищої освіти.

Майбутньому вчителю замало володіти компетенціями, які формуються в нього у межах формальної університетської освіти, необхідність їхнього поповнення, удосконалення роблять актуальною проблему неформальної освіти. Завдяки їй оптимізуються процеси професійного і особистісного розвитку педагога.

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література), враховуючи їхні особистісні вподобання та модальність сприйняття, протягом навчання активно вдосконалювали свої знання і вміння за рахунок участі у вебінарах, тренінгах, семінарах, курсах підвищення кваліфікації та інших освітніх заходах.

Тетяна Єрьоменко брала участь в роботі курсів підвищення кваліфікації з таких тем як «English for Primary School Teachers», «Впровадження проектних технологій в закладах загальної середньої освіти» та «Сучасні світові практики впровадження медіаграмотності на уроках англійської мови». Олена Селезньова активно удосконалювала свої професійні компетенції під час тренінгів та вебінарів: «Developing Listening and Speaking Skills for Communication and Fun at Primary School», «How to Organize Integrated Learning», «Fun with Listening. Ideas for Primary Pupils» та ін. Олексій Шмиголь наполегливо працював на семінарах з таких тем як «Емоціональне вигорання», «Кінезіологія як інструмент коррекції стреса у дітей шкільного віку», «Коучінговий підхід у рішенні конфліктних ситуацій», «Конфлікти з дітьми та батьками: випадковість чи неминучість?», пройшов базовий курс з методики викладання англійської мови та ін.

Здобувачі вищої освіти постійно шукають нові шляхи і можливості для самовдосконалення, а професорсько-викладацький склад кафедри іноземних мов і методики викладання виступає невтомним рушієм їхньої мотивації до неформальної освіти.

За матеріалами кафедри іноземних мов і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print