Обговорення ОПП підготовки здобувачів вищої освіти зі стейкхолдерами на факультеті ФМКТО

 2 травня за ініціативи кафедри фізики та методики навчання фізики було проведено зустріч учасників робочих груп освітньо-професійних програм підготовки здобувачів всіх рівнів вищої освіти випускових спеціальностей факультету ФМКТО БДПУ зі стейкхолдерами.

На зустрічі окрім гарантів освітніх програм були присутні декан факультету Вікторія Жигірь, завідувачка кафедри математики та методики навчання математики Наталія Кравченко, завідувачка кафедри професійної освіти, трудового навчання і технологій Валентина Перегудова, завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики Олександр Школа, викладачі кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики, здобувачі освіти і випускники освітніх програм, а також професіонали-практики: Ірина Ніколаєва – в.о. директора ВСП Бердянський фаховий коледж” Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; Сергій Дудукалов – директор ДНЗ “Бердянський машинобудівний професійний ліцей”; Володимир Греб – директор Бердянської спеціалізованої школи №16 з поглибленим вивченням іноземних мов; Максим Міщенко – директор Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11.

Під час зустрічі завідувачі кафедр і гаранти освітніх програм ознайомили присутніх із змінами у складі робочих груп, результатами попередньої роботи щодо оновлення відповідних освітніх документів, шляхами вирішення актуальних питань у контексті запропонованого МОН України проекту Стандарту вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня спеціальності “014 Середня освіта (за всіма предметними спеціальностями)”. У ході обговорення основну увагу було звернено на збереженні у нових редакціях нормативних освітніх документів пріоритетності базової фундаментальної підготовки майбутніх фахівців-педагогів, важливості оволодіння сучасними цифровими освітніми ресурсами і технологіями навчання, збільшенні кількості практичних занять з дисциплін методичного спрямування у контексті реалізації основних положень НУШ. Учасниками зустрічі відзначено практико-орієнтований характер освітніх програм, що сприяє формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців та забезпечує їх конкурентноздатність на сучасному ринку праці.

Організатори зустрічі висловили вдячність усім учасникам за підтримку, плідну співпрацю й конструктивні пропозиції, які сприятимуть підвищенню рівня та якості підготовки майбутніх фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях за оновленими варіантами нормативних освітніх документів.

Завідувач кафедри фізики

та методики навчання фізики Олександр Школа


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print