Освітній старт майбутніх учителів початкової школи

Перший тиждень навчання – важливий період, який задає тон освітньому процесу на весь навчальний рік. Викладачі  кафедри початкової освіти доклали максимум зусиль для того, щоб освітній старт став своєрідним мотиватором для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта.

За традицією, зустрічі професорсько-викладацького складу і студентів відбулися 1 вересня під час кураторських годин.  Так, першокурсники (група 11ПО, кураторка – Тетяна Мухіна) мали можливість не тільки познайомитись один з одним, стати членами великої родини БДПУ, а й обговорити важливі питання щодо організації освітнього процесу в Бердянському державному педагогічному університеті, отримати перші настанови своєї кураторки.  

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на старших курсах, під час спілкування з викладачами цього ж дня ознайомились із Кодексом доброчесності університетської спільноти.

Аналіз відвідування студентами занять протягом першого навчального тижня дозволив констатувати зацікавленість майбутніх учителів початкової школи у здобутті ключових і фахових компетентностей, що є закономірним, оскільки перелік дисциплін, які викладаються на кожному курсі згідно з робочими навчальними планами, вирізняється розмаїттям і професійним спрямуванням. 

Так, другокурсники спеціальності 013 Початкова освіта отримали можливість вивчати курси «Основи медіаосвіти та медіаграмотності майбутніх учителів початкової школи» і «Soft skills майбутніх учителів початкової школи» (викладачка – к.п.н., доц. Лада Чемоніна), що дозволить їм набути компетенцій медіаграмотної особистості та гнучких навичок, які сприятимуть кар’єрному й особистісному зростанню.

Студенти третього курсу продуктивно почали навчальний рік з опанування освітніх  компонент  «Методика навчання технологічної освітньої галузі» (викладачка – ст. викл. Ольга Качерова) і «Методика навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей у початковій школі» (викладачка – к.п.н., доц. Марина Нестеренко). Протягом першого семестру цей контингент майбутніх учителів початкової школи оволодіватиме секретами  проведення уроків з інтегрованого курсу «Я досліджую світ», організації технологічної, проєктної та дослідницької діяльності здобувачів початкової освіти.

Четвертокурсники з перших днів 2023-2024 н.р. з’ясовують сучасні підходи щодо впровадження інклюзивної освіти в Україні, що сприятиме оволодінню ними сучасними методиками навчання учнів початкової школи, які мають особливі освітні потреби (навчальна дисципліна «Інклюзивна освіта з методикою навчання», викладачка – к.п.н., доц. Лада Чемоніна).

Магістранти другого курсу працюють за обраними сертифікатними програмами. Наприклад, студенти, які виявили бажання опанувати технології навчання інформатики,  на цьому тижні ознайомились із концептуальними засадами STEM-освіти в Україні та, досліджуючи актуальні питання соціальної інформатики, визначили механізм функціонування електронних петицій. Кожен здобувач отримав можливість розробити проєкт власної петиції для розв’язання проблем в освіті на місцевому та державному рівнях.

Сподіваємося, що цьогорічний освітній старт забезпечить належний результат, показниками якого стануть високий рівень сформованості у здобувачів вищої освіти фахових і ключових компетентностей, затребуваність випускників спеціальності 013 Початкова освіта в ЗЗСО різних регіонів України та приємні результати вступної кампанії у 2024 році.

За матеріалами кафедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print