Попередній захист кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на гуманітарно-економічному факультеті

30травня 2022 року на кафедрі економіки, підприємництва та фінансів гуманітарно-економічного факультету БДПУ за допомогою дистанційних технологій із використанням платформи Zoom відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» денної та заочної форм навчання ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування».

Основною метою проведеного заходу було з’ясування стану і якості підготовки та виконання бакалаврських досліджень у галузі фінансів, банківської справи та страхування.
До складу комісії увійшли викладачі кафедри економіки, підприємництва та фінансів: завідувач кафедри – д.е.н., професор Павло Захарченко; к.е.н., доценти – Яна Глазова, Світлана Жваненко, Наталя Кіркова, Ганна Костенко, Тетяна Несторенко, Тетяна Сидорченко; старший викладач Олена Задворна.
Здобувачі вищої освіти презентували комісії основні положення своїх досліджень у доповідях і яскраво проілюстрували їх презентаціями, вислухали й прийняли до відома висловлені зауваження, рекомендації, побажання щодо вдосконалення змісту, оформлення та якості робіт і належної презентації їх під час підсумкової атестації. Комісія засвідчила належний рівень досліджень.
Під час обговорення результатів бакалаврських досліджень висвітлено найважливіші проблеми сьогодення щодо функціонування національної економіки країни в умовах воєнного стану, зокрема, удосконалення механізму фінансового регулювання розвитку суб’єктів господарювання, забезпечення стійкої роботи банківської та страхової сфери, подолання криз і формування заходів із фінансової безпеки держави.
Вітаємо майбутніх бакалаврів із рекомендацією їх кваліфікаційних робіт до захисту!

За матеріалами

кафедри економіки, підприємництва та фінансів


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print