Попередній захист магістерських робіт із української мови

15 листопада 2023 р. на кафедрі української мови та славістики факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ для магістрів другого року навчання спеціальності 035 «Філологія» відбувся попередній захист магістерських робіт у формі постерних презентацій.

Захід пройшов із використанням платформи Zoom. Учасниками онлайн-конференції на попередньому захисті були всі наукові керівники.

Онлайн-зустріч був представлена широким спектром досліджуваних проблем. Зокрема, здобувачі вищої освіти проаналізували одиниці різних мовних рівнів, схарактеризували їхні особливості вживання в різних типах українського дискурсу (художньому, публіцистичному тощо), виділили специфічні риси кожного з них.

Загалом магістри-філологи денної та заочної форм навчання виявили глибоку обізнаність у темах своїх наукових досліджень, уміння розкрити завдання й отримати результати та засвідчили готовність до остаточного захисту.

За матеріалами кафедри української мови та славістики БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print