Психологія в контексті сучасної освіти в Україні

16-17 травня 2024 року на базі Комунального закладу «Одеський педагогічний фаховий коледж» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиційні та інноваційні підходи розвитку сучасної освіти в Україні».

Активними учасниками конференції були викладачі кафедри психології та здобувачі вищої освіти першого (ОПП “Психологія”) та другого (ОПП “Психологія тренінгової роботи”) рівнів  вищої освіти спеціальності 053 Психологія факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ.

Доповіді учасників конференції були сфокусовані на актуальній проблемі формування життєвої компетентності сучасної молоді: життєва компетентність як психологічна умова конструювання життєвих планів особистості (проф. Любов Співак),особливості ціннісно-емоційної складової життєвої компетентності сучасної молоді в умовах війни (доц. Ірина Черезова), динаміка когнітивно-мотиваційної складової життєвої компетентності сучасної молоді в ситуації невизначеності (доц. Наталія Сердюк), сучасні підходи до розробки моделі життєвої компетентності особистості (ас. Юлія Крючкова), діагностика конструктів життєвої компетентності сучасної молоді (доц. Ольга Фролова, ст. викл. Вікторія Федорик), арт-технології як відновлення ресурсів особистості в аспекті побудови  життєвої компетентності (ст. викл. Артем Полуляхов).

Здобувачі вищої освіти у своїх доповідях презентували не менш актуальні результати своїх наукових досліджень, а саме: чинники формування і розвитку стресостійкості здобувачів вищої освіти (Микита Кузнецов), особливості психологічного благополуччя сімей з дітьми з особливими освітніми потребами (Олена Сєрой), особливості розвитку резилієнтності у дружин військовослужбовців (Наталя Георгієва), психологічні аспекти професійного самовизначення старшокласників в умовах воєнного часу (Лілія Дружиніна), бібліотерапія як арттерапевтичний метод корекції психоемоційної сфери здобувачів вищої освіти в умовах війни (Марина Богданова) та інші.

Дякуємо організаторам конференції!

За матеріалами кафедри психології


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print