Серія зустрічей стейкхолдерів ОПП «Прикладна фізика і наноматеріали»

Унікальну можливість для обміну знаннями та досвідом у сфері нанонаук надала серія зустрічей стейкхолдерів ОПП «Прикладна фізика і наноматеріали», ініційована докторкою технічних наук, професоркою Яною Сичіковою. Ця серія має на меті об’єднати провідних експертів у галузі фізики та наноматеріалів для розробки інноваційних проєктів і сприяння міжнародному науковому співробітництву.

Однією з ключових подій цієї серії була зустріч з професором Інституту фізики Латвійського університету, Анатолієм Поповим, науковою співробітницею Університету штату Меріленд Оленою Поповою та гарантом освітньо-професійної програми другого (магістерського рівня) Яною Сичіковою. Під час цієї зустрічі обговорювалися перспективні напрямки співпраці, включаючи розробку нових матеріалів, стійких до екстремальних умов космічного простору.

Особлива увага приділялася проблемам підготовки кваліфікованих фахівців у галузі нанонауки, які б могли вносити значний вклад у розвиток технологій майбутнього. За словами доктора Анатолія Попова, успішне майбутнє в області нанотехнологій залежить не лише від розробок у лабораторіях, але й від якісної освіти та міжнародної співпраці.

Яна Сичікова розповіла про досвід Бердянського державного педагогічного університету, зокрема у БДПУ наразі виконуються 2 держбюджетних проєкти, присвячених проблемам підготовки майбутніх наноматеріалознавців:

  • 0123U100110 «Система дистанційної та змішаної профілізованої підготовки майбутніх наноінженерів до розробки нових наноматеріалів подвійного призначення» (керівник – доктор педагогічних наук, професор, ректор БДПУ Ігор Богданов)
  • 0121U109426 «Теоретико-методичні засади системної фундаменталізації підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної професійної діяльності» (керівник – кандидатка педагогічних наук, доцентка Анастасія Попова).

Окрім того, активно досліджуються новітні матеріали, які можуть знайти застосування у галузі сонячної енергетики у межах реалізації проєктів:

  • Держбюджетне наукове дослідження молодих вчених 0122U000129 «Пошук оптимальних умов синтезу наноструктур на поверхні напівпровідників А3В5, А2В6 і кремнію для фотоніки і сонячної енергетики»;
  • Науковедослідження у межах конкурсу проєктів із виконання наукових досліджень і розробок “Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)”«Дизайн та дослідження оксидних гетероструктур для портативних сонячних елементів».

Також на кафедрі фізики і методики фізики наразі виконуються два дисертаційних дослідження за спорідненою тематикою, а саме Бондаренко Вікторії «Формування інноваційної компетентності здобувачів загальної базової середньої освіти у процесі навчання фізики»; Ковачова Сергія «Формування готовності майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної професійної діяльності».

Зустрічі стейкхолдерів ОПП «Прикладна фізика і наноматеріали» стають важливим майданчиком для налагодження співробітництва між науковцями різних країн і сприяють розвитку новітніх наукових проектів, що можуть мати значний вплив на розвиток сучасних технологій і науки в цілому.

За матеріалами кафедри фізики та методики навчання фізики


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print