Студентська наука – своєрідний донат у перемогу

14 травня цього року відбулося традиційне секційне засідання здобувачів спеціальності 231 Соціальна робота «Актуальні проблеми соціальної роботи та соціальної педагогіки».  Викладачі кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти, здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) різних освітньо-професійних програм («Соціальна робота та практична психологія», «Соціальна робота та соціальна педагогіка», «Соціальна педагогіка», «Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація»), шанують наукові традиції та примножують досягнення вітчизняної та світової науки.

На секційному засіданні відобразили історію розвитку студентської наукової діяльності наших спеціальностей, досягнення попередніх років, успіхи сьогодення та перспективи студентських досліджень.

Розвиток дистанційних форматів студентської наукової діяльності – міжнародні та вітчизняні проєкти, грантові пропозиції, стипендіальні програми, студентська мобільність – стали активним сьогоденням студентства.Результатом наукової діяльності здобувачів є участь у проєктах, конкурсах, які ініціюються різними організаціями.

Одним із важливих видів студентської наукової діяльності є написання статей, тез, їх рецензування та друк у міжнародних та вітчизняних збірниках. І в цьому році маємо значні зрушення в цьому напрямку. Друком вийшли 25 студентських тез у збірнику за результатами науково-практичної конференції РМУ БДПУ  «Наука ІІІ тисячоліття: проблеми, пошуки, перспективи розвитку» та щорічному збірнику студентських тез у збірнику БДПУ.

Соціальна робота має йти на випередження викликів, які ще нас очікують. Тому, студентські дослідження, які були презентовані здобувачами спеціальності 231,  охопили проблеми підтримки дітей та сімей під час воєнного стану,  відновлення ментального здоров’я, ролі соціальних працівників у реабілітаційних командах, психологічної підтримки українців, які повертаються з-за кордону, організації соціальної роботи з підтримки українців у Франції та ін. Отже, трансформується тематика студентських наукових досліджень, видів та послуг в наукових розвідках. Різноманіття тематики наукових та прикладних виступів здобувачів свідчить про усвідомлення соціальної роботи як донату в наше майбутнє.

Наприкінці заходу традиційно мали можливість нагородити наших здобувачів грамотами і подяками різних рівнів за їх активний внесок у розвиток та популяризацію студентської науки. Також за результатами голосування учасників секційного засідання кращою доповіддю визнано тему: «Вплив гендерних стереотипів на суспільство та можливості для їх переосмислення» здобувачки 305 СР-з заочної форми навчання Світлани Дацюк.

У ході проведення заходу не зупинилися лише на академічних досягненнях та презентації наукових доповідей, а також приділили увагу неформальній освіті як сучасному інструменту розвитку, що сприяє формуванню додаткових компетентностей та створює передумови та мотивацію для навчання впродовж життя. Результати неформальної освіти (сертифікати 15 студентів) апробуються в курсових та  кваліфікаційних роботах та впроваджуються в практику.

Тож, шануємо, зберігаємо та продовжуємо наші традиції й досягнення!

І безмежно дякуємо нашим захисникам і захисницям, які боронять Україну, захищають нас та дають можливість вчитися, своєю працею наближати перемогу.

Разом до перемоги кожен на своєму фронті!


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print