Участь викладачів гуманітарно-економічного факультету в конференції за підтримки проєкту USAID «Науково-дослідницьке співробітництво закладів вищої освіти з бізнесом»

28 січня 2022 р. викладачі кафедри менеджменту та адміністрування гуманітарно-економічного факультету Катерина Лєміш, Олена Токаренко, Тетяна Черемісіна, Вікторія Швачко взяли участь у науково-практичній конференції за підтримки проєкту USAID «Науково-дослідницьке співробітництво закладів вищої освіти з бізнесом» (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь).

Надзвичайна актуальність даного заходу та питань, які на ньому обговорювались, обумовлюється тим, що у розвинутих країнах співпраця між університетами та бізнесом має велике значення для взаємного розвитку обох сторін. Таке партнерство сприяє напрацюванню ідей та їх подальшому впровадженню у виробництво, а також еволюції людського капіталу через набуття майбутніми випускниками навичок, затребуваних на сучасному ринку праці. Це постійний та циклічний процес, що сприяє економічному розвитку країни.
Як зазначають організатори конференції, українські виші відстають від своїх колег з більш розвинутих країн у налагодженні партнерських відносин з бізнесом задля впровадження інновацій та проведення спільних наукових досліджень. Ця проблема – багатогранна, а її вирішення потребує комплексного підходу. Розглядати її необхідно як з боку держави, яка має стимулювати виникнення таких відносин, так і з боку університетів, які повинні зосередитися на проведенні досліджень, що цікаві бізнесу в короткостроковій та довгостроковій перспективах.
Сучасні можливості в Україні для науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт було висвітлено в доповіді в. о. генерального директора – керівника експертної групи з питань розвитку інновацій директорату Науки та інновацій Міністерства освіти та науки України Ігора Таранова. Загальні питання науково-технічного та інноваційного розвитку, включаючи аналіз закордонного досвіду, окреслив д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інноваційної політики, економіки та організації високих технологій Ігор Єгоров (Інститут економіки та прогнозування НАН України).
У рамках конференції також було презентовано «Стратегію розвитку науково-дослідницького співробітництва між університетами та бізнесом», розроблену за підтримки проєкту USAID. Активно обговорювалися проблемні питання з розвитку науково-дослідницького співробітництва між університетами та бізнесом, зокрема, з мотивування бізнесу підтримувати науково-дослідну діяльність та таке співробітництво. Акцентувалося на тому, що бізнес недостатньо інформований про те, що освіта може запропонувати. Було презентовано успішні приклади реалізації такого партнерства в Україні на підставі досвіду Сумського національного аграрного університету, Приазовського державного технічного університету, Донбаської державної машинобудівної академії.
Бердянський державний педагогічний університет також входить до числа закладів освіти, які в рамках проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» залучені до процесів розвитку партнерських зв’язків освіти та бізнесу, адже наразі в нашому університеті відбувається реалізація проєкту “Покращення якості підготовки фахівців з туристичного напряму у навчальних закладах Бердянська для задоволення потреб МСБ”, в рамках якого викладачі кафедри менеджменту та адміністрування проводять відповідні дослідження.

Олена Токаренко, доцент кафедри менеджменту та адміністрування


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print