Українська минувщина: війни за ідентичність і незалежність

Участь у роботі наукових форумів відіграє ключову роль у розвитку науковця і наукової спільноти загалом: дає можливість презентувати свої дослідження та отримати зворотний зв’язок від колег, сприяє обміну ідеями та досвідом, дозволяє ознайомитися з новітніми тенденціями та дослідницькими роботами у своїй галузі, допомагає розширити свої знання та поглибити розуміння проблем, вдосконалює навички публічних виступів та презентацій, що є важливим для успішного обговорення результатів досліджень зі співробітниками та громадськістю.

Такі форми співробітництва створюють можливості для науковців з усього світу обмінятися ідеями та започаткувати нові проекти для майбутніх спільних наукових досліджень, що сприяє розвитку мережевих зв’язків та підтримує наукову спільноту. Участь у наукових конференціях є важливим елементом наукової кар’єри кожного дослідника.

Саме тому 25 квітня 2024 року викладачі, аспіранти та магістрантка кафедри історії та філософії гуманітарно-економічного факультету БДПУ взяли участь у ХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених із міжнародною участю «Українська минувщина: війни за ідентичність і незалежність», організованій факультетом суспільно-гуманітарних наук Київського столичного університету ім. Б. Грінченка. Науковці працювали в складі двох тематичних секцій: «Державотворчі процеси на українських землях: військово-політичний та соціально-економічний вимір. Становлення української політичної нації: етапи, боротьба: сучасний стан. Історична пам’ять українського народу у часі та просторі» та «Роль особистості у націєтворчих та державотворчих процесах. Українська культура в імперську, радянську та пострадянську добу».

Кафедру на конференції представили: кандидати історичних наук Федорик Юрій і Антощак Марина; асистент кафедри Кіосов Дмитро; аспіранти: Короткий Олексій, Малініна Анна й Сорокотяг Вікторія; здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Яковець Ольга. Учасники конференції представили широке коло своїх наукових інтересів: «Колективна пам’ять та національна ідентичність», «Кримське ханство від утворення до першої російської окупації», «Регіональна специфіка практики ув’язнення в українських губерніях в ХІХ ст.», «Консульські установи Південної України другої половини ХІХ ст. та проблеми міграції», «Становлення української ідентичності на прикладі Холмщни та Підляшшя в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.», «Наслідки впливу екзогенних факторів на сферу комунального господарства Катеринослава (1919–1921)», «Дозвілля міст-портів Північного Приазов’я наприкінці ХІХ ст.».

Особливу цікавість в аудиторії викликали доповіді Юрія Федорика: «Становлення української ідентичності на прикладі Холмщини та Підляшшя в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.» та Ольги Яковець: «Кримське ханство від утворення до першої російської окупації».

Усі бажаючі мали можливість доєднатися до пленарного засідання й послухати доповіді закордонних спікерів. Найцікавішими виявилися виступи Натаніеля Найта на тему: «Обличчя Гетьманщини: нещодавно відкриті етнографічні зображення представників українського суспільства початку XVIII ст.» та Ентоні Шпільмана – «Можливі шляхи запобігання страждань дітей під час війни», що є дуже актуальною в сьогоднішніх українських реаліях. 

Всі учасники конференції отримали іменні сертифікати.

Яковець Ольга,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Гуманітарно-економічного факультету

Кафедри історії та філософії БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print