Успішне завершення навчання – запорука вдалого професійного старту!

У перші дні зими на факультеті філології та соціальних комунікацій відбулися захисти кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 035 Філологія (українська мова і література / слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша ‒ російська) денної та заочної форм навчання у змішаному форматі (онлайн та офлайн).

Екзаменаційна комісія у складі докторки філологічних наук, професорки Валентини Школи (голова ДЕК), завідувачки кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, докторки філологічних наук, професорки Ольги Харлан; завідувачки кафедри української мови та славістики, кандидатки філологічних наук, доцентки Світлани Глазової; докторки філологічних наук, професорки Олени Колінько; кандидатки філологічних наук, доцентки Ганни Вусик та секретаря Лариси Клименко відзначили високий рівень кваліфікаційних робіт магістрів.

На особливу увагу та найвищі оцінки заслуговують кваліфікаційні роботи магістрів денної та заочної форм навчання, практичну значущість і спрямованістю на вирішення актуальних філологічних проблем яких відзначила ДЕК: Владислава Кушнеренка «Функції знахідного відмінка в сучасній українській мові (на матеріалі ЗМІ)» (науковий керівник – канд. філол. н., доц. Валентина Юносова), Анастасії Маркової «Трансформація образів Каїна та Авеля в українській літературі» (науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Ольга Новик), Ганни Панченко «Структурно-семантична характеристика власних назв у творах Василя Шкляра» (науковий керівник –  канд. філол. н., доц. Світлана Глазова), Ганни Ющук «Поетика малої прози Юрія Яновського» (науковий керівник – д-р філол. наук, доц. Валентина Школа), Наталії Зурнаджи «Поетична творчість Миколи Вінграновського як явище модерної лірики в українській літературі другої половини ХХ століття» (науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Ніна Анісімова), Ірини Поплавської «Гумор і сатира в творчості Григорія Квітки-Основ’яненка» (науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Ольга Новик), Ольги Різниченко «Семантико-стилістичні особливості метафори в індивідуально-художній картині світу Д. Павличка» (науковий керівник – канд. філол. н., доц. Олена Крижко), Олени Колісніченко «Функціювання емоційно забарвленої лексики в епістолярному дискурсі» (науковий керівник – канд. філол. н., доц. Неля Павлик), Людмили Куватової «Особливості функціювання метафор в українському політичному дискурсі» (науковий керівник – канд. філол. н., доц. Вікторія Ліпич), Надії Моргунової «Лінгвостилістичний потенціал сучасного спортивного дискурсу» (науковий керівник – канд. філол. н., доц. Еліна Олійник), Юлії Крат «Поетика великоднього циклу оповідань пізнього А. П. Чехова» (науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Вікторія Зарва), Анастасії Удовиченко «Генітивна метафора в поезії Марини Цвєтаєвої: структурні, семантичні та стилістичні особливості» (науковий керівник – канд. пед. н., доц. Лариса Алєксєєва).

Щиро вітаємо здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (українська мова і література / слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша ‒ російська) денної та заочної форм навчання із успішним захистом та бажаємо їм нових звершень й успішного працевлаштування за фахом!

Світлана Глазова,

завідувачка кафедри української мови та славістики,

кандидатка філологічних наук, доцентка


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print