Влада і конфлікт

Таку назву мав тренінг, який пройшов 14 квітня у м. Запоріжжі в офлайн-режимі, модератором якого виступив старший викладач кафедри психології факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ, психолог ГО TatoHub.Бердянськ Артем Полуляхов.

Людина і середовище… Саме на  поєднанні та взаємодії цих двох чинників зробив акцент модератор. В ході тренінгу розглядалися такі питання, як: сутність влади та її “пастки”, роль влади в конфлікті, важілі влади в конструктивному вирішенні конфлікту, цінності в системі влади та міжособистісні стосунки, категорія “свобода” в системі цінностей особистості.

Показово, що учасниками тренінгу були не тільки здобувачі вищої освіти БДПУ, а й інших закладів вищої та загальної середньої освіти м. Запоріжжя.

Активними учасниками тренінгу були здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія (ОПП “Психологія тренінгової роботи”), адже тематика тренінгу сприяє формуванню їх загальних та фахових компетентностей.

За матеріалами кафедри психології


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print