Захист курсових робіт з ОК «Теорія і методика роботи з хореографічним колективом»

Серед обов’язкових навчальних дисциплін підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за ОПП «Хореографія» одне з провідних місць відводиться освітній компоненті «Теорія і методика роботи з хореографічним колективом», яка базується на знаннях, уміннях та навичках, які отримують студенти в період вивчення різних дисциплін хореографічного циклу, і має міждисциплінарний характер.

Курсова робота та її захист – це чудова можливість для здобувачів показати свою готовність до реальних професійних викликів. Поряд з виконавською, балетмейстерською та педагогічною компетентністю наукова є однією з важливих складових фахової підготовки бакалавра спеціальності 024 Хореографія.

Так, під час захисту курсової роботи на тему «Інтерактивний підхід у навчанні дітей хореографії» здобувачка Аліна Полюхіна показала високий рівень обізнаності з теми дослідження, демонструючи навички критичного мислення, дослідницької роботи та публічного виступу.

Дар’я Копчик, захищаючи курсову роботу на тему «Формування творчої особистості засобами сучасної хореографії», наголосила на важливості творчого розвитку підростаючого покоління та навела приклад, на якому формувалось наукове дослідження здобувачки.

Під час захисту курсових робіт комісія відмітила дотримання здобувачами культури академічної доброчесності відповідно до «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Бердянському державному педагогічному університеті».

Нажаль, не всі здобувачі були готові до захисту курсових робіт, але з дозволу комісії мали змогу їх доопрацювати для подальшого успішного захисту.

Таким чином, захист курсових робіт пройшов на достатньому рівні. Студенти продемонстрували обізнаність за темами своїх наукових робіт та засвоїли одну з головних професійних компетентностей за ОПП «Хореографія».

За матеріалами кафедри ТМНМД


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print