Здобутки молодих науковців факультету філології та соціальних комунікацій

Незважаючи на пандемію, студентська дослідницька робота на факультеті філології та соціальних комунікацій вирує. Здобувачі вищої освіти, що навчаються в магістратурі на освітній програмі «Середня освіта (Мова і література (англійська))», активно беруть участь у науковому житті університету. Так, 23–24 квітня у Полонійній академії в Ченстохові (Республіка Польща) відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and chalanges» на якій наш університет гідно представили студенти групи М1АМЛ Крістіна Крива (науковий керівник – д. пед. н., професорка Ірина Глазкова), Дар’я Сластьонова (науковий керівник – д.філол.н., професорка Софія Філоненко) та Володимир Татарін (науковий керівник – к. пед. н., доцентка Тетяна Розумна).

Під час роботи наукових секцій учасники мали змогу висвітлити результати власних досліджень за такими напрямами: «Літературний процес» (доповідь «Візії Червоної планети в американській науково-фантастичній літературі ХХ століття» Дар’ї Сластьонової), «Сучасні тенденції в методиці викладання іноземних мов» (доповіді «The problem of pedagogical barrier in the organization of education process of learning English» Крістіни Кривої та «The underlying principles of the culturological approach to teaching foreign languages» Володимира Татаріна). Матеріали, підготовлені здобувачами, опубліковані в збірнику наукових праць «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and chalanges» (Ченстохова, 2021 рік), який нещодавно отримали наші молоді науковці.

Виступи й тези магістрів засвідчують їхні вміння формулювати наукові гіпотези в царині філології та методики викладання, працювати з різними джерелами інформації, застосовувати сучасні наукові концепції й методології до мовного й літературного матеріалу, а також навички академічного письма державною та іноземною мовою.

Учасники наукового заходу резюмують: «Надзвичайно приємно, що з кожним роком такі конференції стають більш плідними та збирають все більше учасників з різних країн. Щоразу участь у конференції – це унікальна можливість розкрити себе, обмінятися досвідом з іншими молодими науковцями, надихатися новими знайомствами та черпати нові знання». Досвід, отриманий магістрантами БДПУ, обов’язково знайде застосування в практиці викладання у середніх та вищих навчальних закладах.

Ольга Харлан,

професорка, завідувачка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print