Зустріч можливостей: гарант освітньої програми поділилася інсайтами з першокурсниками

Університетське життя – це не лише лекції та екзамени, а й цілеспрямоване занурення в професійну атмосферу. Саме таким стало для першокурсників 103СО групи зустріч з Ганною Лопатіною, гарантом освітньої програми «Логопедія. Спеціальна психологія» спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Зустріч пройшла в атмосфері діалогу і взаєморозуміння. Перш за все, Ганна Лопатіна розповіла про свою професійну діяльність, досвід і особливу роль гаранта в освітньому процесі. Студенти отримали цінну інформацію про структуру освітньої програми, ключові дисципліни та їхнє значення для майбутньої кар’єри.

Головна мета зустрічі – підкреслити значущість освітньої програми «Логопедія. Спеціальна психологія», її завдання, а також прояснити студентам питання оцінювання, вимог в силабусах та пошуку ресурсів. Особливу увагу гарант приділила позааудиторній діяльності, в тому числі участі в університетських наукових гуртках, студентських організаціях, волонтерстві та спортивних активностях.

Зокрема, Ганна Лопатіна наголосила на кар’єрних можливостях, які відкриває спеціальність 016 «Спеціальна освіта». Вона розповіла про можливості стажувань, академічної мобільності, партнерства з різними установами та компаніями, а також дала корисні поради щодо працевлаштування під час навчання та після закінчення університету.

Окремий акцент було зроблено на взаємодію з викладачами та різні комунікаційні канали з куратором, кафедрою, деканатом, ректоратом закладу вищої освіти. Завершилася зустріч відкритою дискусією, під час якої студенти могли поставити будь-які питання щодо своєї освітньої діяльності та анкетуванням першокурсників.

Гарант програми завершила свій виступ закликом до активності, відданості навчанню та відповідальності. За її словами, активна участь у житті Бердянського державного педагогічного університету допоможе не лише отримати глибокі знання, а й знайти нові можливості для особистісного та професійного зростання.

На завершення заходу студенти подякували гаранту за інформативний і корисний діалог. З упевненістю можемо сказати, що такі зустрічі підвищують мотивацію до навчання і сприяють кращому взаєморозумінню між студентами та викладачами.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print