Звітна конференція з виробничої освіти
здобувачів вищої освіти 3 курсу
спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Виробнича практика як стрижень системи підготовки майбутніх учителів забезпечує не тільки дієвість засвоєних професійних компетентностей, але й сприяє виявленню педагогічних здібностей та індивідуальних творчих можливостей кожного студента, впливаючи на педагогічне мислення і стиль дій майбутнього вчителя.

Згідно з розкладом заліково-екзаменаційної сесії здобувачів вищої освіти 3 курсу спеціальності Середня освіта (Музичне мистецтво) 3 грудня 2021 року відбулася звітна конференція з виробничої практики. Студенти 33 ММ групи проходили практику з 1 по 27 листопада в закладах загальної середньої освіти № 1, 11 м. Бердянська. Керівниками практики були призначені доцентки кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Анетта Омельченко і Світлана Сергієнко.
Під час звітної конференції здобувачі вищої освіти демонстрували сформовані професійні вміння в роботі з учнями (проєктивні, організаційні, комунікативні, оцінні, коригуючі, спеціальні музичні); оволодіння навичками аналізу різноманітних музично-виховних ситуацій, діагностики музичних здібностей школярів; здатність упроваджувати в освітній процес ефективні технології музичної освіти, здатність до професійної співпраці, професійного самовдосконалення.
На звітній конференції були присутні вчителі-керівники практики від ЗЗСО: учитель музичного мистецтва ЗЗСО № 11 Марина Воробйова та вчитель музичного мистецтва ЗЗСО № 1 Ірина Рак. Оцінюючи роботу студентів-практикантів, усі керівники практики відмітили високий рівень сформованих професійних компетентностей здобувачів першого рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)»: здатність працювати в команді, комунікувати з педагогічним колективом школи та учнями, володіти лексикою музичного мистецтва, музичним інструментарієм, застосовувати інноваційні форми і методи під час проведення уроків тощо.
Саме така практика з використанням інтерактивних, цифрових технологій сприяє формуванню професійних компетентностей студентів, додає впевненості, зміцнює їх бажання працювати у закладах загальної середньої освіти.

За матеріалами кафедри теорії та
методики навчання мистецьких дисциплін


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print