Філіп Дік і початок засідань читацького клубу в новому навчальному році

Кафедра української та зарубіжної літератури та порівняльного літературознавства БДПУ почала новий навчальний рік засіданням читацького клубу, на якому учасники зібрання розглянули роман американського письменника-фантаста Філіпа Діка «Чи мріють андроїди про електричних овець?». Викладачі разом зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Середня освіта (Мова і література (англійська))» та «Філологія» поділилися враженнями від роману та його екранізацій.

Продовжити читання “Філіп Дік і початок засідань читацького клубу в новому навчальному році”