Дні науки на кафедрі комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні інформатики

Дуже активно і цікаво пройшли в цьому році Дні науки на кафедрі КТУНІ. Вони збіглися з кількома важливими подіями кафедри – акредитацією освітньої програми 015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології, новими освітніми стандартами, переходом на дистанційні форми навчання, загальноукраїнськими студентськими конкурсами, підвищеними вимогами до наукової роботи, традиційними проблемами нашої спеціальності та профорієнтаційною роботою в нових умовах. У ході Днів науки виникли цікаві творчі дискусії та пропозиції по удосконаленню роботи викладачів та кафедри в цілому. Традиційно активні доценти Ганна Алєксєєва і Наталя Кравченко в умовах обмеженого часу і доступу провели попередню частину дискусій серед старшокурсників і  магістрантів у формі круглого столу та студентських виступів, а основна частина відбулася 16 травня 2020, яка продовжувалася кілька годин і де змістовно виступили всі викладачі кафедри.

Олександр Овсянніков доповів про задачу діджиталізації процесу проходження виїзної експертизи в рамках акредитації освітніх програм в умовах карантину. Олександр Антоненко доповів про використання інноваційних технологій навчання в процесі підготовки фахівців в галузі комп’ютерних технологій. Алла Хатько розповіла про хмарні технології, як засіб дистанційної освіти. Ганна Чуприна розглянула методику формування робочих програм навчальних дисциплін. Ірина Бардус виклала проблеми удосконалення системи фахової підготовки бакалаврів професійної освіти в умовах оновлення стандарту вищої освіти. Ірина Смоліна акцентувала увагу на технологіях доповненої реальності в освітньому процесі. Лілія Павленко поділилася досвідом інноваційних підходів до вивчення статистики на основі використання мови програмування R майбутніми ІТ-фахівцями. Максим Павленко запропонував розробку застосунку мовою Python для проведення анкетувань та тестувань в освітньому процесі. Володимир Лаврик навів пропозиції автоматизації аналізу енергозатрат роботи станків дискретного типу, а Лариса Горбатюк зауважила форми і методи подачі навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання в закладах вищої освіти.  

Ганна Алєксєєва поділилася досвідом дослідження дистанційного навчання очима студентів, а Наталя Кравченко розглянула нові правові основи навчального процесу. З фундаментальних проблем наукової теми кафедри виступив Віталій Хоменко. Усі виступи містили конкретні рекомендації щодо актуального удосконалення діяльності кафедри в нових умовах. Олександр Сосницький додав про нові наукові фундаментальні перспективи розвитку сучасної науки та освіти і необхідність досягнення світового рівня в усіх сферах діяльності кафедри, які потребують реорганізації згідно зі світовим досвідом і реаліями європейських університетів, які були відвідані під час участі в закордонних наукових конференціях в різних країнах.    

У студентській частині Днів науки виступили здобувачі вищої освіти спеціальностей кафедри, серед яких виділяються наступні доповіді: Андрій Саліонов – «Фотограмметрія, як дисципліна, що займається визначенням характеристик об’єктів по їх фотозображенням», Роман Малий – «Значення пет-проектів на шляху становлення досвідченним програмістом», Марк Буркут – «Інтелектуальна обробка динамічних відео-потоків за допомогою нейронних мереж», Ілля Антонюк– «Інтелектуальний робот на базі професійного комп’ютера Raspberry Pi», Дарина Онуфрієнко – «Світогляд сучасного студента і перспективи студентського самоврядування».  

Олександр Сосницький, доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

Світлини з архіву кафедри КТУНІ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print