Дистанційний формат курсів підвищення кваліфікації учителів початкової школи в умовах НУШ

Одним із видів співпраці викладачів катедри початкової освіти з педагогами-практиками України є організація роботи курсів підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи. У лютому ц.р. провідні фахівці названого вище підрозділу Бердянського державного педагогічного університету знайомили  співробітників ЗЗСО з інноваційними підходами до організації освітнього процесу в НУШ.

Згідно з планом курсів для вчителів закладів загальної середньої освіти щодо впровадження Концепції «Нова українська школа» професоркою катедри початкової освіти Людмилою Коваль було розглянуто структуру сучасного уроку математики, побудованого на засадах компетентнісного підходу. Учителі мали можливість відпрацювати кожен етап уроку з урахуванням основних тенденцій його оновлення, а саме: своєрідне зняття «предметних бар’єрів» між дисциплінами різних циклів, унаслідок чого урок стає інтегрованим;використання «активних» методів навчання, що дозволяють залучати здобувачів початкової освіти в процес активної освітньої діяльності;«суб’єкт-суб’єктна» взаємодія учнів, діалогічність уроку, де вчитель виступає фасилітатором освітнього процесу, можливість прояву власної позиції тощо;технологізація уроку як у вузькому значенні – використання інформаційних технологій, так і в широкому – застосування різних освітніх технологій: навчальної взаємодії; поетапного засвоєння учнями навчального матеріалу; формування загальнонавчальних компетентностей; диференційованого навчання, ігрової освітньої діяльності тощо. Впровадження сучасних освітніх технологій у початковій школі розглядається як упорядкована сукупність дій педагога, послідовність яких забезпечує управління освітньою діяльністю здобувачів початкової освіти з метою набуття ними ключових, міжпредметних та предметних компетентностей.

Тетяна Ніконенко (канд. пед. наук, доц. катедри початкової освіти) провела ряд практичних занять на платформі Zoom, де висвітлила особливості навчання математики в умовах Нової української школи. Під час яких учителі мали змогу розглянути нормативні документи щодо впровадження математичної освітньої галузі, проаналізувати психофізіологічні особливості здобувачів початкової освіти, які виростають у постійному спілкуванні з новітніми цифровими технологіями та досить сильно відрізняються від попередніх поколінь. Вони не гірші, але не й кращі, вони просто інші. А тому й навчати їх треба по-іншому. З цією метою викладачкою було запропоновано учасникам конференції в активній формі познайомитися з новими методами та формами роботи на уроках математики в початковій школі, зокрема технологією «Fishbone», навчальним матеріалом «Рахункові палички Кюїзенера», особливостями роботи з геобордом, абакусом та ротаційною моделлю «Щоденні 3». Окрім того, було зроблено акцент на формувальному оцінюванні як однієї з умов ефективної реалізації реформування українського освітнього простору та фіксації результатів навчальних досягнень учнів 3-х класів з математики. Наразі таке оцінювання активно використовується вчителями в межах реалізації реформи «Нова українська школа».

Доцентка катедри початкової освіти Лада Чемоніна упродовж двох занять розкривала особливості формування у здобувачів початкової освіти ключових компетентностей з мовно-літературної освітньої галузі через упровадження арт-педагогічних і мультимедійних технологій. Працюючи на платформі Zoom, учителі мали можливість також долучитися до виконання практичної частини занять, що забезпечувало зворотній зв’язок із викладачкою та сприяло формуванню фахових компетентностей курсантів.

На курсах підвищення фахової кваліфікації вчителів зі спеціальності «Мистецтво» було запропоновано старшою викладачкою Ольгою Качеровою декілька сучасних технік малювання та нові прийоми розвитку творчих здібностей учнів. Основне завдання – активізація самостійної та колективної роботи, тренування пам’яті та уваги за допомогою певних вправ. Передбачувані практичні дії на уроках мистецтва призвані тренувати в собі здатність висвітлювати яскраві образи; розвивати абстрактне мислення; арт-терапевтичні властивості; висвітлювати сутність інтеграції в мистецькій освіті.

Доценткою катедри початкової освіти Катериною Степанюк також було проведено онлайн лекції на платформі Zoom. Слухачам представлено особливості організації освітнього простору Нової української школи засобами початкової дизайн-освіти та методичні засади інтегрованого курсу «Дизайн і технології».

В інтерактивній формі вчителі мали змогу ознайомитися зі змістовим наповненням технологічної освітньої галузі та за допомогою сервісу https://www.writereader.com долучилися до створення електронних книг за темами тематичних тижнів. У електронних книжечках слухачі курсів розмістили коротку інформацію за темами тематичних тижнів, дібрали ілюстрації та додали посилання на цікавинки до уроків з курсу «Дизайн і технології». Важливим та зручним є можливість застосування конструктору навіть з телефону, доступ до редагування вчителем учнівських робіт та перегляд книжечок класу на поличці. Зазначимо, що досвід роботи з електронним конструктором writereader.com дозволяє додати до власної методичної скарбнички вчителів початкової школи іще один інструмент презентації результатів проєктної діяльності, що є основою реалізації змісту інтегрованого курсу «Дизайн і технології».

Професоркою Аллою Крамаренко слухачам курсу було представлено особливості вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» здобувачами початкової освіти через американську стратегію навчання – Inquri-based learning – навчання-дослідження на основі запитів учнів. Сутність запропонованої стратегії навчання полягає у процесі конструювання знань здобувачів початкової освіти на основі формулювання власних запитів та пошуку відповідей на них. Під час навчання за стратегією Inquri-based learning, учитель не подає учням теоретичну інформацію, а спрямовує роботу таким чином, щоб учень самостійно ставив запитання; проводив дослідження, спостерігав, експериментував; робив висновки; формулював та обговорював власні ідеї, спираючись на наукові факти; розвивав критичне мислення. У процесі такого навчання вчитель виступає в ролі фасилітатора, модератора. Також під час лекції курсанти мали можливість ознайомитися із особливостями встановлення причинно-наслідкових зв’язків під час вивчення природничої освітньої галузі в умовах дослідницької діяльності.

У цілому організація курсів підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи на платформі Zoom є досить вдалим форматом, оскільки вчителі знаходяться в комфортних умовах та мають додатковий час на вирішення питань з організації освітнього простору здобувачів початкової освіти, який вимагає чимало часу.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print