Фінальний акорд вивчення освітньої компоненти: захист мікро-проєктів

Важливим складником магістерської підготовки здобувачів вищої освіти є забезпечення наукової складової освітнього процесу. Тому дуже важливо крім написання магістерської роботи, захист якої фіналізує процес виконання наукового дослідження магістрантів, пропонувати виконувати дослідницькі завдання у межах опанування освітніх компонент.

Цікавим дослідницьким завданням у межах опанування освітньої компоненти «Світові моделі та стандарти підготовки фахівців до соціально-педагогічної роботи» (викладач – професор Ольга Гуренко) освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» зі спеціальності 231 Соціальна робота є здійснення мікро-дослідження щодо підготовки фахівців до окремих видів соціально-педагогічної діяльності у різних країнах світу (наприклад, до роботи з дітьми з числа мігрантів та біженців, з дітьми з фостерних сімей тощо), візуалізувати результати й захистити. Виконуючи мікро-дослідження, магістранти повинні опрацювати наукову літературу, вивчити досвід зарубіжних ЗВО з цього питання, зокрема проаналізувати відповідні освітні програми тих ЗВО, де здійснюється підготовка фахівців соціальної сфери (перелік ОК, форми, методи навчання, особливості практичної підготовки тощо), й підготувати конструктивні пропозиції щодо імплементації цікавого досвіду в практику підготовки майбутніх соціальних педагогів в Україні. Крім того ці напрацювання необхідно узагальнити й укласти в тези наукової доповіді. За бажання магістранти можуть їх подати на наукову конференцію для молодих вчених.

У п’ятницю, 26 квітня, здобувачі м12СР групи презентували власні наукові доробки щодо підготовки фахівців соціальної сфери в Польщі, Німеччині, Ізраїлі, США, Швеції, Великій Британії. Варто зазначити, що дослідження були проведені в контексті тем магістерських робіт здобувачів вищої освіти й ці матеріали можуть бути укладені в окремі підрозділи.

На занятті зав’язалася жвава дискусія й магістранти разом з викладачем напрацювали цікаві пропозиції до оновлення ОПП «Соціальна педагогіка».

За матеріалами кафедри

соціальної роботи та інклюзивної освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print