Наші студенти долучилися до молодіжної наукової ліги

Навчання в сучасних умовах постійно еволюціонує, а використання цифрових технологій в освіті стає не лише реальністю, але й невід’ємною частиною успішного освітнього процесу.  Під керівництвом старшої викладачки кафедри початкової освіти Качерової Ольги здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету Соколенко Анастасія здійснила дослідження на тему “Розвиток моторики та координації рухів учнів за допомогою цифрового малюнку в початковій школі”

У пропонованому дослідженні було представлено аналіз літературних джерел та використані експериментальні методи, що уможливили спостереження за процесом навчання здобувачів початкової освіти. Результати експерименту вказують на те, що використання цифрового малюнку сприяє покращенню моторики та координації рухів учнів.

Отримані результати можуть бути корисні для вчителів та інших педагогічних працівників, оскільки дозволяють краще розуміти можливості використання цифрових технологій в освітньому процесі, відкривають нові перспективи для розробки ефективних педагогічних підходів до розвитку моторики та координації рухів учнів початкової школи.

Статтю “Розвиток моторики та координації рухів учнів за допомогою цифрового малюнку в початковій школі”, авторками якої є Соколенко Анастасія та Качерова Ольга, було прийнято до друку та опубліковано 20 лютого 2024 року в 5 номері  студентського наукового журналу “UNIVERSUM”. Це свідчить про важливість і актуальність теми дослідження. У подальшому ці результати можуть бути використані для наступних досліджень і розвитку освітніх практик, спрямованих на підвищення ефективності навчання молодших школярів.

За матеріалами факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print