Науковий гурток «Традиційні та інноваційні методи розвитку творчості в сучасному танці»

Одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти є їх науково-дослідна робота, що представляє собою комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру для забезпечення навчання всіх здобувачів вищої освіти навичкам наукових досліджень та експериментів у відповідності до обраної спеціальності в межах освітнього процесу і поза ним. Така діяльність відбувається в наукових гуртках та проблемних групах.

У 2023 році науковий гурток «Традиційні та інноваційні методи розвитку творчості в сучасному танці» під керівництвом кандидатки педагогічних наук, доцентки кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін БДПУ Юлії Тараненко активно популяризував хореографічне мистецтво й Бердянський державний педагогічний університет, результати наукових та творчих проєктів на теренах України та за її межами шляхом виступів на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях. Географія конференцій широка: від Івано-Франківська, Херсона до Києва, включаючи конференції, організовані нашим університетом.

Крім того, члени наукового гуртка постійно публікують результати своїх дослідженнях в матеріалах міжнародних конференцій (м. Київ) та збірнику студентських тез БДПУ. Усього за звітний період вийшло 8 публікацій здобувачів.

Організували та провели тренінг для викладачів і здобувачів вищої освіти, керівників гуртків позашкільних закладів освіти із написання зошиту з хореографії в рамках Днів науки БДПУ (травень 2023 р.), а також створили відео-контент для вивчення аспектів сучасного танцю.

Розповсюджено «Зошит з сучасного танцю» (публікація грудень 2022 – січень 2023 рр.), який проходить апробацію на базі хореографічних колективів м. Запоріжжя, Дніпро, Київ та в Ямпільській мистецькій школі (м. Ямпіль, Винницька область).

За 2023 рік провели 5 засідань гуртка. Надали більше 15 індивідуальних консультацій щодо підготовки наукових робіт та виступів на конференціях та ін. Проведено 3 творчі зустрічі з розвитку імпровізації.

Наразі ведеться робота над 2 частиною зошиту з сучасного танцю, написання статей в електронний журнал про танець «BerdyanskDance Project University», авторами якого є гуртківці під керівництвом доцентки Юлії Тараненко, та розробкою вправ терапевтичного спрямування для творчого проєкту «Щоденник власного тіла» (пілотний проєкт реалізовуватиметься серед здобувачів на зимових канікулах).

Таким чином, студентський науковий гурток допомагає розвинути творче та аналітичне мислення, розширити світогляд гуртківців, формує вміння застосовувати теоретичні знання і сучасні методики в практичній діяльності, виховує інтерес до експериментальної науково-практичної діяльності та стимулює до креативних ідей.

Керівник наукового гуртка

доцентка Юлія Тараненко


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print