Неформальна освіта як ресурс для самовдосконалення

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету активно оволодівають новими вміннями та навичками та заохочують здобувачів вищої освіти до участі у різноманітних вебінарах, тренінгах, семінарах, воркшопах.

Сучасні інтерактивні методики роботи зі здобувачами освіти актуальні не тільки в умовах дистанційного навчання, а й у повсякденній педагогічній роботі.

Впродовж 2019-2020 навчального року викладачі кафедри та студенти освітньо-професійних програм «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» стали учасниками семінарів та майстер класів, які були присвячені особливостям роботи з інтерактивними інструментами в онлайн-освіті.  

Світлана Хатунцева взяла участь у вебінарі «Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу», де обговорювалися питання групової роботи та використання корисних інтернет-ресурсів, проблеми створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів, використання сервісу Zoom, приклади застосування онлайн-ресурсів під час дистанційного навчання.

Наталя Пшенична стала учасником ряду семінарів та майстер-класів щодо особливостей роботи з інтерактивними інструментами в онлайн-освіті, створення та використання тестових завдань, інтернет-ресурсів для зворотнього зв’язку зі здобувачами освіти, інструментів Google для дистанційної роботи, електронних книг, інтелект-карт, інтерактивних плакатів, інтерактивних робочих аркушів, стрічок часу, квест-кімнат, дидактичних ігор тощо (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ0v14kfBov7g-1v7_TkPtzQASTt4xQxkCbFpcUHOPyHA42A/viewform).

Світлана Кара взяла участь у веб-конференції «Природничі науки: навчаємо дистанційно» (https://naurok.com.ua/conference/nature), де було актуалізовано питання як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію зі студентами в умовах карантину.

Світлана Книш під час дистанційного інтерактивного навчання звернула увагу на основні освітні онлайн-ресурси та обговорила зі студентами особливості ключових вправ та взаємодії, актуальних під час дистанційної роботи. Надзвичайно цікавим для майбутніх вчителів-реабілітологів виявився вебінар «Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами», де було визначено роль диференційованого підходу у дистанційному навчанні дітей з особливими освітніми потребами, корекційно-розвиткові вправи для занять разом із родиною.

Здобуті навички роблять процес навчання більш цікавим та сучасним, і безумовно, мають передаватися молодому поколінню, адже неформальна освіта є одним із напрямів професійно-особистісного становлення майбутніх фахівців, позитивно впливає на формування загальних і фахових компетентностей. Успішне проходження навчальних курсів, вебінарів у межах певних навчальних дисциплін може бути враховане здобувачам вищої освіти згідно з порядком зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, про що зазначено в Положенні про організацію освітнього процесу в Бердянському державному педагогічному університеті.

Тож, прискорення інноваційності освітнього процесу зумовлюють підготовку таких педагогів, які були б готові до професійного самовдосконалення протягом життя.

Кирило Із’янов, студент 3 курсу ФФКСЗЛ БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print