Перший досвід проходження безперервної навчальної практики за ОП «Хореографія»

Невід’ємною і надзвичайно важливою складовою професійного становлення майбутнього фахівця є практична підготовка і вона має на меті ознайомлення здобувачів вищої освіти зі змістом та умовами майбутньої професiйної дiяльностi. Так 31 травня 2023 року відбулась звітна конференція з навчальної практики (безвідривної) здобувачів 2 курсу першого рівня вищої освіти спеціальності «024 Хореографія» та «014 Середня освіти. Хореографія» під керівництвом викладача кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Наталі Кривунь.

Навчальна практика (безвідривна) в закладах позашкільної освіти є частиною освітньо-професійної програми здобувачів першого рівня освіти і проводилась у відповідності до навчального плану протягом ІV семестру (за розкладом).

Метою практики було первинне ознайомлення здобувачів вищої освіти зі специфікою проведення освітньої діяльності в танцювальних гуртках у закладах позашкільної освіти; узагальнення теоретичних знань з дисциплін циклу професійної підготовки та формування вмінь застосовувати їх на практиці (ЗК). Завдання практики були наступні: дати уявлення про специфіку організації та проведення хореографічної роботи (онлайн та офлайн) на початковому та основному рівнях навчання; формувати вміння спостерігати за організацією освітнього процесу та аналізувати роботу адміністрації та керівника танцювального колективу; формувати вміння працювати з навчально-методичною літературою, добирати вправи партерного комплексу, музично-ритмічні вправи та ігри, адаптувати їх до певної вікової категорії та проводити зі здобувачами позашкільної освіти; розвивати навички soft skills (керувати часом, працювати в команді, комунікувати, креативно мислити, мати ситуативну обізнаність тощо), розробляти зміст етичних бесід та проводити їх зі здобувачами освіти позашкільної освіти; формувати вміння вести щоденник практики, оформлювати звітну документацію; виховувати інтерес студентів-практикантів до роботи керівника хореографічного колективу (керівника гуртка).

Під час проходження практики в умовах зміненої реальності здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мали можливість спостерігати за специфікою проведення занять в позашкільному закладі саме в процесі онлайн навчання.
Більшість здобувачів проходили практику в Центрі дитячо-юнацької творчості імені Євгенії Максимівни Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області в Народному художньому колективі ансамблю естрадного танцю «МарЛен». Але були здобувачі, які мали можливість проходження практики у форматі офлайн а саме: Копчик Дар’я – комунальний позашкільний навчальний заклад Центрі дитячої та юнацької творчості «Дружба» Криворізької міської ради; Буй Софія – Міський Палац Дитячої та Юнацької Творчості (м. Запоріжжя) Народний художній колектив хореографічна студія «Весняночка» Солодовник Ангеліна.

У ході проведення звітної конференції здобувачі вищої освіти представили відео ряд, мультимедійні презентації тощо про результати проходження навчальної (безвідривної) практики в закладах позашкільної освіти.

І щонайголовніше – кожен здобувач освіти відмітив, що після проходження практики з’явилось ще дужче бажання бути висококваліфікованим спеціалістом.

За матеріалами викладачки кафедри ТМНМД
Наталії Кривунь


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print