Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження концепції Нової української школи: проблеми та шляхи вирішення

Традиційно восени катедра початкової освіти БДПУ проводила зустріч із освітянами в форматі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої проблемам підготовки майбутніх педагогів у контексті впровадження концепції Нової української школи (ФППОМ, декан – проф. Людмила Коваль, завідувачка катедри – проф. Алла Крамаренко). Цей рік не є виключенням і науковці, вчителі-практики, стейкхолдери та здобувачі вищої освіти обмінялися досвідом з актуальних питань модернізації освіти: реалії та перспективи впровадження Концепції Нової української школи, підвищення якості підготовки майбутніх учителів початкової школи (педагогічні та психологічні аспекти), життєтворчий потенціал мистецької освіти.

Державний стандарт початкової освіти вимагає відповідних змін у підготовці майбутнього вчителя початкової освіти, здатного успішно впроваджувати нові ідеї на практиці. Своє бачення сучасного вчителя-практика представили й стейкхолдери. Їх компетентнісно орієнтовані вимоги до професійної підготовки першого вчителя відображено в ОПП Початкова освіта. Здобувачі вищої освіти мали можливість вивчити досвід з впровадження ідей НУШ під час педагогічної практики та поділитися кращими ідеями під час роботи конференції. Відповідно така співпраця учасників освітянських змін має позитивні результати та досить ефективно втілюється на практиці.

У роботі конференції взяли участь більше 110 учасників, наукові доповіді яких сформовано в збірнику матеріалів (Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження концепції Нової української школи : матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (16 вересня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет) /за ред. проф. Л. Коваль, А. Крамаренко, доц. О. Попової. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 244 с.).

Усім учасникам конференції бажаємо нових наукових досягнень і сподіваємося на подальшу продуктивну співпрацю!

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print