Підсумки та перспективи роботи науково-проблемних груп кафедри психології

Завершення навчального року — час підводити підсумки та планувати подальшу діяльність. Тож керівники науково-проблемних груп кафедри психології факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ провели підсумкові засідання, на яких проаналізували діяльність груп за рік та виокремили перспективні напрямки подальшої роботи.

Науково-проблемні групи кафедри психології активно працюють не перший рік під керівництвом досвідчених викладачів – доценти Ольга Фролова та Наталія Сердюк, старша викладачка Вікторія Федорик. Тематика роботи груп охоплює актуальні напрямки сучасної психології та відповідає Цілям сталого розвитку:  «Проблема впливу гендерних стереотипів на професійну ідентифікацію молоді», «Психологія прокрастинації особистості студента-психолога», «Формування професійної компетентності майбутніх психологів».

Робота науково-проблемних груп упродовж навчального року була насичена різноманітними активностями (наукові дослідження,  майстер-класи, воркшопи, семінари, диспути), а науково-практичні здобутки учасників груп представлені в Збірнику тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти БДПУ на Днях науки — 2024.(https://drive.google.com/file/d/1lo0qP0QGyDwbbBMBU47ByWuJcZnp06Ou/view).

Результати наукових здобутків гуртківців також були висвітлені на конференціях закладів вищої та фахової передвищої освіти України (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Одеський педагогічний фаховий коледж). А результати неформальної освіти здобувачів підтверджені відповідними сертифікатами (https://bdpu.org.ua/faculties/fppom/structure-fppom/kaf-psihologiya/elearning-kaf-psihologiya/neformalna-osvita/neformalna-osvita-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity/).

Слід зазначити, що гуртківці є активними учасниками заходів, які проводить навчальна психолого-консультативна лабораторія БДПУ (завідувачка – Вікторія Федорик) та Tatohub.Бердянськ, що підвищує рівень їх загальних і професійних компетенцій згідно з вимогами освітньо-професійних програм спеціальності 053 Психологія.

Науково-дослідницька діяльність здобувачів вищої освіти є важливим складником освітнього процесу та засобом формування професіоналізму майбутніх психологів. Чітка організація такої діяльності сприяє поглибленому засвоєнню теоретичних знань, формуванню науково-пошукових та дослідницьких здібностей, дозволяє найповніше виявити індивідуальність кожного здобувача.

Бажаємо подальших наукових досягнень!

За матеріалами кафедри психології


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print