Підтримуємо принципи академічної доброчесності на кафедрі прикладної психології та логопедії

Академічна доброчесність є важливим фактором успішності закладів вищої освіти, їх науково-педагогічних працівників, наукових і педагогічних працівників, а також випускників. На ній базується довіра колег, роботодавців, замовників освітніх і наукових послуг, спонсорів, грантодавців, інших партнерів, необхідна для належного ресурсного забезпечення якісної вищої освіти і наукових досліджень. Питання академічної доброчесності є актуальними для сучасного суспільства тому і стали одним з напрямків роботи кафедри прикладної психології та логопедії. 

Стійкою перепоною до розвитку навичок доброчесного академічного письма в Україні є традиція неякісних, несумісних із кращим світовим досвідом і вимогами практик академічного письма (недосконала структура наукової статті та анотації до неї, відсутність традиції належного рецензування, необхідність наукових публікацій для звіту, а не як презентації власного дослідження тощо). Тиск цих традицій суттєво загальмовує поширення кращих практик академічного письма в Україні як серед дослідників і викладачів, так і серед студентів.

Викладачі кафедри прикладної психології та логопедії навчають студентів кращих навичок виконання письмових робіт, якими володіють самі. Перш за все, у викладачів сформована мотивація передавати студентам цінності доброчесності й навчати їх належному академічному письму. Окремі теми та модулі присвячені питанням академічної доброчесності включені до багатьох курсів, зокрема, «Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта», «Основи наукових досліджень», «Методологія наукового дослідження»  та ін. Методичні рекомендації до написання курсових та магістерських робіт мають окремі розділи присвячені цим питанням. Робота носить системний характер.

Цього року на кафедрі особливу увагу приділили цим питанням під час підготовки до захисту магістерських робіт. 24 листопада та 14 грудня 2020 року засідала Експертна комісія кафедри прикладної психології та логопедії щодо питань дотримання академічної доброчесності та перевірки на плагіат текстів магістерських робіт. Необхідно зазначити, що ми отримали достойні результати цієї перевірки. 

Комісія ознайомилася з результатами звіту подібності щодо роботи, згенерованого системою виявлення текстових збігів та підтвердила, що 5 (з 10) магістерських робіт студентів заочної форми навчання та 4 (із 8) денної форми навчання мають високий рівень оригінальності, а запозичення, виявлені в роботі, є законними і не є плагіатом. Запозичення, виявлені в інших роботах також не є плагіатом, та розміщені в розділах, які не описують безпосередньо авторське дослідження, отже мають достатній рівень оригінальності.

Наостанок необхідно зазначити, що однією з основ формування доброчесного академічного середовища є розуміння всіма його членами необхідності дотримання принципів академічної доброчесності. Ми живемо у відкритому суспільстві, тому важливим із погляду сприяння чи перешкоджання академічній доброчесності є вплив зовнішнього середовища — конкуренція з іншими, у тому числі іноземними закладами вищої освіти, законодавство, практики та вимоги органів, що здійснюють контроль. В процесі такої діяльності формується позитивний зворотний зв’язок, який посилює репутацію університету, його працівників і студентів та сприяє стійкому розвитку і конкурентоспроможності університету.

Олена СТАРИНСЬКА, кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії

Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print