Підвищення кваліфікації учителів початкової школи в умовах НУШ на платформі Zoom

Організація роботи курсів підвищення кваліфікації учителів початкової школи є одним із напрямів діяльності викладачів катедри початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан – професорка Людмила Коваль) щодо імплементації в освітній процес ключової реформи МОН України Нова українська школа.

В умовах сьогодення викладачі працювали в онлайн режимі на платформі Zoom.

Так, згідно плану курсів для вчителів початкової школи в.о. доценткою катедри початкової освіти Тетяною Ніконенко було проведено ряд практичних занять. Під час яких викладачка ознайомила фахівців з особливостями навчання математики в умовах Нової української школи, разом розглянули нові методи та форми роботи, зокрема технологію «Рахункові палички Кюїзенера», опанували особливості роботи з геобордом та ротаційною моделлю «Щоденні 3» в контексті реалізації математичної освітньої галузі.

Також були розставлені реперні точки під час моделювання сучасного уроку математики на засадах компетентнісного підходу за різними методичними системами.

Зроблено також акцент на формувальному оцінюванні як однієї з умов ефективної реалізації реформування українського освітнього простору. Наразі таке оцінювання активно використовується вчителями-практиками в межах реалізації реформи «Нова українська школа».

Виклики сучасного суспільства вимагають докорінних змін й у викладанні мистецьких предметів. Учителі повинні мати не лише ґрунтовні знання й вміння, а й такі особистісні якості як гнучкість, мобільність, критичне мислення, готовність до інноваційної діяльності, варіативної реалізації основних положень стандарту з урахуванням типів шкіл, можливостей педагогічних колективів тощо. Особливої актуальності набуває оновлення змісту, технологій підготовки вчителів мистецьких дисциплін з огляду на інтегративні стратегії розвитку мистецької освіти. Так, під час курсів підвищення кваліфікації ст. викл. катедри початкової освіти Ольга Качерова познайомила слухачів з новими техніками абстрактного живопису.

Доценткою катедри початкової освіти Катериною Степанюк було представлено особливості організації освітнього середовища Нової української школи з урахуванням психофізіологічних особливостей здобувачів початкової освіти, методичні засади курсу «Дизайн і технології» та особливості організації STEM-освіти в початковій школі.

В інтерактивній формі вчителі ознайомилися із методичними засадами інтегрованого курсу «Дизайн і технології», зокрема із особливостями роботи за посібниками «Дизайн і технології на основі LEGO». Учителі спробували себе у ролі модельєрів одягу та дизайнерів архітектурних споруд, представили свої творчі доробки на прикладі підручних матеріалів (звичайні кухонні губки). Зазначимо, що досвід роботи з інтерактивними вправами «Модельєри» та «Уявна подорож до Парижу» дозволяє додати до власної методичної скарбнички вчителів початкової школи вправи з формування предметно-перетворювальної компетентності здобувачів початкової освіти в умовах дистанційної організації освітнього процесу.

Важливе значення у процесі формування ключових компетентностей здобувачів початкової освіти з мовно-літературної освітньої галузі відіграє обізнаність сучасного вчителя початкової школи щодо сучасних педагогічних технологій. Саме тому доцентка катедри початкової освіти Лада Чемоніна на своїх парах для названого вище контингенту фахівців, які підвищують свою кваліфікацію, не тільки ознайомила курсантів з інноваціями, що мають місце в мовній і літературній освіті учнів 1-4 класів, а й залучають учителів до практичної діяльності. Так, разом із викладачкою вони на прикладі імітаційних ігор опановували роботу з медіаресурсами, арт-педагогічними та LEGO-технологіями (методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок»).

Професорка Алла Крамаренко закцентувала увагу, що за сучасними статистичними даними вчених, до 80-90 % дітей шкільного віку мають відхилення у здоров’ї; за період навчання з 1 по 4 класи кількість здорових дітей зменшується в 5 раз. Відповідно практична реалізація завдань створення здоров’язберігаючого життєвого простору дитини в умовах НУШ залежить, насамперед, від учителя. Педагог як безпосередній і основний організатор освітнього процесу може систематично й найбільш ефективно впливати на здоровий розвиток дитини, в якому здоров’язберегаючі технології повинні посідати чільне місце. Тому вчителі початкової школи мали можливість ознайомитися із різними здоров’язберігаючими технологіями, які сприяють ефективності здоров’язберігаючому освітньому простору в умовах НУШ.

Слід відзначити, що було реалізовано й горизонтальну траєкторію навчання, оскільки вчителі початкової школи є практиками, то вони також ділилися досвідом із власних наробок, що тільки сприяє ефективності реалізації Конценції НУШ в цьому напрямку.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print