Про Декларацію принципів терпимості

Міжнародний день толерантності – свято, яке відзначається 16 листопада в усьому світі. Його запровадили у 1995 році за рішенням Юнеско. Саме цього дня ухвалили Декларацію принципів терпимості. Толерантність – це вміння людини ставитися без агресії до думок інших людей, до їх способу життя, віросповідання, звичаїв, традицій, ідей і почуттів.

До провідних принципів толерантності належать такі:

 1. Рівність між представниками різних народів (рівний доступ до соціальних благ та всіх людей, незалежно від їх статі, раси, національності, релігії чи приналежності до будь-якої групи);
 2. Взаємна повага, доброзичливість і терпиме ставлення всіх членів суспільства до представників інших соціальних, культурних і релігійних груп;
 3. Відмова від насилля як несприйнятного засобу залучення людини до будь-якої ідеї;
 4. Рівні можливості для участі в політичному житті всіх членів суспільства;
 5. Гарантоване законом збереження і розвиток культурної самобутності та мов національних меншин;
 6. Свобода віросповідання за умови, що це не ущемляє права і можливості представників інших конфесій;
 7. Співпраця і солідарність у вирішенні спільних проблем;
 8. Відмова від негативних стереотипів у сфері міжетнічних та міжрасових відносин і у стосунках між статями.

Декларація принципів терпимості звертається до держав, які мають гарантувати створення справедливого законодавства, дотримання правопорядку, судово-процесуальних та адміністративних норм. У статті 2 Декларації говориться, що для того, щоб зробити суспільство більш терпимим, держави мають ратифікувати існуючі міжнародні конвенції з прав людини, і, якщо це необхідно, розробити нове законодавство з метою забезпечення в суспільстві принципу рівних прав та можливостей для всіх груп та окремих людей.
Толерантності потрібно вчитися і можна вчитися. З 16 листопада на гуманітарно-економічному факультеті проводився тиждень толерантності. В онлайн форматі проведена низка заходів, серед яких і кураторські години в академічних групах. Обговорено цікаві теми: толерантність – як ознака високо духу розвитку, толерантність – це привілей сильних і розумних, толерантність починається з мене та інші. Здобувачі переглянули відеороботи “Хайтарма” (реж. А Сейтаблаєв) та “Заборонений” (реж. Р.Бровко). Одноголосно зазначили, що сьогодні як ніколи актуальним є гасло “Усі різні – усі рівні”, яке вже давно стало символом толерантності та шанування різноманіття.

За матеріалами гуманітарно-економічного факультету


Поділитися:

 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Print