Соціально-педагогічний марафон «Я науковець» довжиною у цілий навчальний рік

У межах Днів науки в БДПУ, 15 травня цього року відбулося підсумкове засідання студентського наукового гуртка спеціальності 231 Соціальна робота  «Соціалізація дітей та молоді в умовах сучасного соціокультурного простору» (науковий керівник: доцентка кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Наталя Захарова), де здобувачі рефлексували щодо результатів річного соціально-педагогічного марафону «Я майбутній науковець», провідною тематикою якого протягом цього навчального року була: «Зелена соціальна робота в ракурсі соціалізації особистості».

Протягом навчального року на зустрічах наукового гуртка розглядалися різноманітні питання як-от: «Ідея екологізму як напряму соціологічного дискурсу та політичного мислення»; «У чому суть зеленої соціальної роботи?», «Соціальний працівник та зелена соціальна робота», «Як працює тріада «особистість – суспільство – природа».

Під час засідань наукового гуртка здобувачі досліджували підходи «зеленої соціальної роботи», які можуть бути використані соціальними працівниками в контексті різних професійних завдань, функцій та ситуацій, зокрема створення умов для доступу до гідної праці та забезпечення економічного зростання шляхом надання консультацій, підтримки у пошуку роботи та професійному зростанні;  сприянні доступності якісної освіти для всіх шляхом розвитку програм підтримки освіти, включаючи допомогу учням з особливими потребами та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; забезпеченні здоров’я та благополуччя населення через розвиток програм із профілактики захворювань, підтримки людей з обмеженими можливостями та надання психологічної допомоги тощо.

У загальному підсумку можна визначити результати студентських розвідок, отриманих в рамках різноманітних завдань соціально-педагогічного марафону довжиною у навчальний рік, що сформульовані у контексті розуміння ними зеленої соціальної роботи як екологічного підходу до соціальної роботи на індивідуальному рівні, що пояснює закономірності взаємодії суспільства й навколишнього середовища, тобто транслює модель «людина в оточенні», формує поняття «екологія людини», розширює політичну екологію (збереження довкілля, чисте середовище, аспект глобальної політики) та формує «зелену економіку» через підвищення добробуту людини, соціальну справедливість, зниження ризиків для довкілля, розвиває зелені технології.

У результаті наукових розвідок студенти досягли глибшого розуміння зеленої соціальної роботи як екологічного підходу до соціалізації особистості, та візуалізували його як взаємодію «особистість – суспільство – природа».

Також вивчення та дослідження цієї теми сприяло формуванню у майбутніх соціальних працівників та педагогів не тільки екологічного мислення, але й глибокої усвідомленості екологічної справедливості та практичних навичок зеленої соціальної роботи, що відображає інтеграцію екологічних принципів в їхню професійну діяльність.

Тож марафон «Я майбутній науковець», який тривав протягом усього навчального року, успішно завершений. Він відіграв ключову роль у підтримці ініціативи студентів щодо включення в дослідження зеленої соціальної роботи, підкреслюючи їх активну роль у формуванні нових підходів до соціалізації і професійного розвитку в контексті сучасних екологічних та соціальних викликів.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print