Студентський науковий гурток «Музикант-науковець»: звіт про діяльність за ІІ півріччя 2023-2024 навчального року

Студентський науковий гурток «Музикант-науковець», що діє на кафедрі теорії та методики навчання мистецьких дисциплін під керівництвом доценток кафедри Анетти Омельченко та Вікторії Григор’євої, звітується про діяльність за ІІ півріччя 2023-2024 навчального року.

Здобутки учасників та керівників гуртка є, як і в минулому семестрі, досить різноманітними: це й традиційна участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях із публікаціями тез; відвідування вебінарів, майстер-класів та тренінгів; курси підвищення кваліфікації та онлайн-курси тощо.

Продовжуючи пріоритетний напрям, який обрали учасники та керівники гуртка у звітному календарному році (http://surl.li/uhbde) – «Цифрові інструменти в мистецькій освіті», члени гуртка розширили тематичні напрямки власної наукової роботи у межах споріднених галузей.

Отже, презентуємо наукові здобутки учасників гуртка та їх керівників за визначений період:

 1. 1.      VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», 24-25 квітня 2024 р., учасники – випускниця спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), вчитель музичного мистецтва КЗ «Токмацька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ради Желобницька Вікторія. Науковий керівник – Вікторія Григор’єва.
 2. I Міжнародна науково-практична конференція «Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі» (http://surl.li/uhbex), м. Запоріжжя, квітень 2024 р., учасники – здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівней вищої освіти – Багрін А., Барболін М., Очеретенко П., Григорович О., Кудіна А., Сидорчук А. Наукові керівники – Анетта Омельченко, Вікторія Григор’єва (http://surl.li/mmdsl).
 3. ХХІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької, м. Київ, учасники – здобувач другого рівня вищої освіти Багрін А. Науковий керівник – Вікторія Григор’єва.
 4. V міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір в умовах воєнного часу», 18-19 квітня 2024 року, м. Запоріжжя, учасники – випускниця спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), вчитель музичного мистецтва КЗ «Токмацька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ради Желобницька Вікторія. Науковий керівник – Вікторія Григор’єва.
 5. 5.    Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка і психологія в структурі університетської освіти України: історія, сьогодення, інноватика», 30 травня 2024 р., м. Херсон, учасники – здобувачі другого рівня вищої освіти Михайлишин О., Багрін А. Науковий керівник – Вікторія Григор’єва.

Курси підвищення кваліфікації та інформальна освіта:

 1. Онлайн курс «Дизайн мислення в школі» на платформі масових відкритих онлайн курсів Prometheus – здобувач другого рівня вищої освіти Багрін А.
 2. Підвищення кваліфікації за темою «Розумію курс з емоційно-психологічної підримки» за підтримки Міністерства освіти і науки України,  Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та ГС «Освіторія», здобувач другого рівня вищої освіти Багрін А.
 3. Програма підвищення кваліфікації «Школа для всіх» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом»), здобувачі другого рівня вищої освіти Багрін А., Барболін М.
 4. Онлайн курс «Медіаграмотність: практичні навички» на платформі масових відкритих онлайн курсів Prometheus – здобувач другого рівня вищої освіти Багрін А.
 5. Онлайн курс «Усе, що треба знати для забезпечення прав підлітків в Україні» від Міжнародного благодійного фонду «Снід Фонд схід-захід», здобувач другого рівня вищої освіти Барболін М.

Окремим напрямом роботи гуртка є підготовка здобувачів до захисту курсових робіт ОС бакалавр та ОС магістр, що відбулись у цьому навчальному семестрі (http://surl.li/uhbmw). Традиційно – цікава та актуальна тематика зазначених досліджень – результат кропіткої спільної роботи здобувачів та керівників гуртка. А в цьому семестрі випала чудова можливість практично реалізувати розроблені здобувачами програми експериментальної роботи під час виробничої практики, що забезпечило беззаперечну достовірність отриманих результатів (http://surl.li/uhbpb). У межах роботи гуртка за ІІ півріччя відбулось два засідання гуртка, а підсумковим  за семестр стали успішні захисти курсових робіт.

Отже, робота гуртка успішно продовжується та відкриває його учасникам  нові актуальні напрямки дослідження у галузі мистецької освіти та споріднених галузях.

Керівник гуртка доцентка Вікторія Григор’єва


Поділитися:

 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Print