Без практики – теорія марна, після практики Теорія – очевидна

06 червня 2024 року відбулася звітна конференція з виробничої практики здобувачів вищої освіти 3 курсу освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 014.05 Середня освіта Біологія та здоров’я людини.

Під час виробничої практики здобувачі вищої освіти аналізували теми і розділи навчальних програм з фахових дисциплін; вдосконалювали вміння спостерігати та аналізувати освітній процес, узагальнювати та систематизувати педагогічний досвід вчителів біології та основ здоров’я, вдосконалювали практичні вміння та навички підготовки і проведення уроків та виховних заходів; опановували сучасними технологіями навчання та виховання.

Керівники практики (викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації та вчителі закладів загальної середньої освіти) надавали студентам постійну консультативно-методичну підтримку з питань організації дистанційного освітнього процесу, допомагали у плануванні уроків і виховних заходів, що сприяло виникненню між учасниками освітнього процесу атмосфери доброзичливого співробітництва та комфортності; забезпечило формування у здобувачів вищої освіти фахових компетентностей та досягненню ними програмних результатів навчання.

На звітній конференції з виробничої практики майбутні вчителі біології та основ здоров’я самокритично аналізували власні досягнення, відзначали проблеми та труднощі, які доводилося долати.

Здобувачі вищої освіти відзначили, що були створені всі умови для проходження практики на належному рівні. Дистанційний формат проходження практики та складний час не завадили студентам впоратися з поставленими завданнями. Майбутні вчителі переконалися, що «без практики – теорія марна, після практики теорія – очевидна».

Відгуки здобувачів вищої освіти:

Приходько Дар’я: «Проходження виробничої практики стало для мене цінним досвідом. Дистанційний формат сприяв моєму професійному зростанню, дозволяючи використовувати сучасні технології та інноваційні методики навчання. Підтримуючи зв’язок з учнями та викладачами через онлайн-платформи, я відчувала підтримку та натхнення до подальшого розвитку у педагогічній сфері».

Водолавська Дарʼя: «Практика дала можливість здобути нові знання, знайти комунікацію між різними віковими категоріями, вдосконалювати свої вміння та навички, йти за гарним настроєм свого колективу та здобути прекрасний досвід, який допоможе стати успішним та креативним викладачем».

Нікітенко Наталя: «Практика сприяла, розвитку професійних навичок, набутті цінного педагогічного досвіду та формуванню індивідуального стилю викладання».

Синегуб Єлизавета: «Моя практика була  досить цікавою та пізнавальною. Я отримала дуже неймовірні емоції. Практика мене навчила користуватися методиками у навчанні біології та основ здоров’я. Практика дозволила розширити знання та вдосконалити навички. Була дуже цінною та сприяла моєму професійному та особистісному зростанню».

Кривоноженко Анна: «Загалом педагогічна практика дала мені змогу перевірити як теоретичні знання, так і знання методики викладання фахових дисциплін, втілити у життя власні плани та ідеї, перевірити себе на міцність. На власному досвіді я переконалася, наскільки важким, але водночас і цікавим, є обраний мною професійний шлях; чітко зрозуміла, що неодмінним атрибутом педагогічної діяльності є постійне експериментування, пошук нових ідей, креативність.

Звітна конференція залишила позитивні емоції. Наприкінці учасникам заходу запропоновано продовжити будувати «Сходинку практичної діяльності», де студенти залишили свої враження від другого педагогічного досвіду, та створити «Дерево – вражень».

Бажаємо подальших успіхів!


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print