Толерантність – шлях до згоди

З нагоди Міжнародного дня толерантності, який щорічно відзначається в усьому світі  16 листопада, на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтвБердянського державного педагогічного університетукандидаткою психологічних наук, доценткою кафедри психології Ольгою Фроловою було проведено інформаційну онлайн сесію «Дискримінація в Україні».

На початку заходу спікерка наголосила на особливій актуальності зазначеної проблематики, на важливості толерантної взаємодії учасників освітнього процесу.  Толерантність є однією з ключових якостей особистості   педагога та психолога, оскільки проявляється в повазі до людської індивідуальності, визнанні основоположних прав і свобод людини та громадянина, прийнятті та правильному розумінні різноманіття культур та форм самовираження. Принципи рівності та недискримінації закріплені в міжнародному та національному законодавстві, згідно з якими всі люди є вільні й рівні у своїх правах та почутті гідності.

Під час проведення інформаційної сесії учасники мали можливість висловити своє розуміння поняття «толерантність» та з’ясувати, які риси притаманні толерантній особистості, розглянути питання про стосунки «більшість-меншість», здійснити детальний аналіз конструкту «дискримінація», і за якими ознаками та в яких сферах представники рівних соціальних груп можуть бути дискриміновані в Україні, разом визначити способи протидії дискримінації.Окрім того, викладачка детально висвітлила правове становище різнихдискримінованих групта розкрила проблеми, з якими можуть зіштовхнутися представники будь-яких соціальних груп та спільнот у повсякденному житті в Україні.

Крім того, усі учасники були забезпечені інформаційними матеріалами, мали змогу поставити спікерці запитання й отримати вичерпні відповіді. 

За матеріалами факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print