Удосконалюємо ОПП «Психологія тренінгової роботи» : робоча зустріч зі стейкхолдерами

7 червня 2024 року відбулася зустріч робочої групи ОПП “Психологія тренінгової роботи” підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія зі стейкхолдерами, в ході якої були обговорені ключові питання фахової підготовки психологів-тренерів.

Гарант ОПП Ольга Фролова висвітлила особливості ОПП, її спрямованість на інтеграцію теоретичної та практичної підготовки в сфері тренінгової діяльності психолога. Віталіна Ганзина, директорка Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Бердянської міської ради Запорізької області, акцентувала увагу на особливостях виробничої практики магістрантів в ЗЗСО. Наталія Копиця, уповноважена особа ГО «Жінка майбутнього», підкреслила актуальність та практичну спрямованість освітніх компонент програми. Як практична психологиня, вона зазначила, що практико-орієнтовані освітні компоненти сприяють оволодінню майбутніми психологами-тренерами широким спектром спеціальних компетентностей.

Стейкхолдери надали конструктивні пропозиції щодо вдосконалення ОПП, висловили готовність і надалі сприяти практичній підготовці здобувачів вищої освіти та їх майбутньому працевлаштуванню. Звернули увагу на такі важливі компетентності, як здатність до рефлексії власної практичної діяльності, наукової комунікації іноземною мовою, підготовки наукових публікацій. Висловили готовність долучатися до розробки та супроводу спільних науково-дослідних проєктів та програм, рецензування кваліфікаційних робіт, проведення гостьових лекцій, тренінгів та майстер-класів для здобувачів, олімпіад, конференцій, науково-методологічних семінарів кафедри.

У підсумку, учасники зустрічі зазначили, що зміст освітніх компонент програми та програмні результати навчання відповідають меті ОПП – підготовка конкурентоздатних фахівців-психологів з високим рівнем професійної компетентності в галузі тренінгової роботи в різних сферах життєдіяльності з урахуванням потреб і запитів суспільства та сучасного ринку праці.

Стейкхолдери підтримали освітньо-професійну програму «Психологія тренінгової роботи», за якою здійснюється підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія.

Щиро дякуємо стейкхолдерам за змістовну зустріч та цінні рекомендації!

За матеріалами кафедри психології


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print