Виробнича практика здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини»

Виробнича практикає невід’ємною частиною підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини» до професійної діяльності. Вона спрямована на оволодіння студентами сучасними методами і формами організації освітнього процесу у вищий школі. Її тривалість – 4 тижні.

Проходження практики передбачало виконання здобувачами вищої освіти навчально-методичної, організаційно-виховної та науково-дослідної видів робіт.

Виробнича практика була спрямована на: закріплення, систематизацію, поглиблення та розширення теоретичних знань з фахових дисциплін; опанування сучасними формами, методами і прийомами організації навчання здобувачів вищої освіти; опанування методиками викладання фахових дисциплін, аналіз і планування викладацької роботи; організацію навчально-педагогічної взаємодії зі здобувачами вищої освіти для розв’язання завдань освітньої діяльності; активізацію творчих здібностей; розвиток самоосвіти, виховання потреби систематичного оновлення знань та їх творчого застосування у професійній діяльності; розвиток потреби аналізувати та коригувати власну професійну діяльність; формування у майбутніх фахівців професійної спрямованості, стійкого інтересу до професії; вдосконалення вмінь проведення дослідницької роботи.

По закінченні практики здобувачі вищої освіти захищали результати практики, що передбачало підготовку звітної документації та перевірку її керівниками практики; усні звіти з детальним аналізом практики, успіхів, невдач; обговорення роботи кожного студента. 

На звітній конференції студенти презентували здобутий педагогічний досвід, особисті досягнення, обговорювали основні проблеми, які довелося вирішувати в умовах дистанційного навчання. Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівнявідзначили, що були створені всі умови для проходження практики на належному рівні.

Наприкінці звітної конференції здобувачам вищої освіти було запропоновано заповнити анкети щодо задоволеністю умовами організації практичної підготовки, результати яких враховуються робочою групою під час перегляду та оновлення змісту програми практики та певних освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини».


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print