Виробнича практика – перша сходинка до майбутньої професії вчителя біології та основ здоров’я

22 листопада 2023 року відбулася звітна конференція здобувачів вищої освіти 3 курсу освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

У системі професійної підготовки здобувачів вищої освіти виробнича практика є важливою сходинкою у набутті професійних умінь та навичок роботи майбутніх учителів біології та основ здоров’яу закладі загальної середньої освіти.

На звітній конференції заслуховувалися виступи студентів, у яких вони об’єктивно аналізували результати власної діяльності, визначаючи успіхи та проблеми; звертали увагу на труднощі, які траплялися під час практики.

Під час звітної конференції учасники заходу зазначили, що виробнича практика забезпечила формування вмінь аналізувати освітній процес, узагальнювати та систематизувати педагогічний досвід; оволодіння практичними навичками підготовки та проведення уроків; розвиток і зміцнення інтересу до педагогічної професії.

Дистанційний формат проходження практики не завадив студентам впоратися з поставленими завданнями та гідно представити звітні матеріали.

Здобувачі вищої освіти висловили щиру вдячність викладачам кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації за організацію та постійну консультативно-методичну підтримку, вчителям біології та основ здоров’я за навчально-методичну допомогу, директорам закладів загальної середньої освіти і вчителям біології та основ здоров’я закладів загальної середньої освіти за надану можливість проходження виробничої практики.

Звітна конференція залишила позитивні емоції. Наприкінці учасниками заходу було побудовано «Сходинку практичної діяльності. Яка вона є?», де студенти залишили свої враження від першого педагогічного досвіду. Здобувачі вищої освіти переконалися, що «професія вчителя біології та основ здоров’я – це правильний вибір».

Бажаємо подальших успіхів!


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print