ВИЩУ ОСВІТУ БУДЕМО УБЕЗПЕЧУВАТИ!

Вища освіта нації відноситься до фундаментальних цінностей держави і повинна бути убезпеченою від дужих вітрів глобалізації. Польський дослідник‑едуколог Марек Квієк запровадив поняття „безпека вищої освіти”. Ця родова ознака функціонування університетської спільноти знайшла відображення в працях М. Михальченка, В. Андрущенка, В. Лугового, І. Беха, В. Лутая, С. Миколаєнка, Г. Селевка, Л. Карамушки, Г. Даниленко, Н. Нечипор, Хосе Ортега-і-Гассет, М. Фуллана.

21 листопада 2012 року на кафедрі педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін відбувся методологічний семінар „Безпекові стратегії вищої освітиˮ.

В законодавчій базі про освіту провідних країн світу (Закон „Про вищу освіту” США, Закон Франції „Про вищу освіту”, Закон Великобританії „Про подальшу та вищу освіту”, Рамковий закон Німеччини „Про вищу освіту”) безпекові аспекти знайшли відображення. На превеликий жаль в Законі України „Про вищу освіту” та в проекті його нової редакції поняття безпеки відсутнє.

В ході семінару виступили: проф. В. Крижко (Методологічні засади безпеки вищої освіти, кандидат педагогічних наук), О. Старокожко (Аналіз оцінки показників безпеки в БДПУ), аспірант кафедри О. Грицайова (Безпекові засади реформування вищої освіти), магістр К. Тільчарова (Протистояння корупції та плагіату в університетських кампусах).

Дослідження викладачів кафедри засвідчили, що студенти знизили моральну планку такого явища як „плагіат” при виконанні курсових, дипломних, магістерських робіт, тобто ця проблема не вважається їм як такою, що може призвести до відповідальності. Але ж ми знаємо прецеденти цивілізованого світу стосовно високих норм моральної та службової відповідальності за плагіат (угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, міністр освіти Німеччини Аннетта Шаван,  віце-президент Європарламенту Сільвана Кох-Мерін, міністр оборони Німеччини Карл-Теодор цу Гуттенберг).

У роботі семінару взяли участь: ректор університету В. А. Зарва, перший проректор В. М. Федорик, проректор з науки І. Т. Богданов, голова методичної ради університету Н. Л. Сосницька, члени кафедри професійної освіти, деканату соціально-гуманітарного факультету, магістранти (див. світлини).

Ректор університету Вікторія Зарва вказала на актуальність теми семінару та можливість використання його матеріалів у практиці управління університетом (див. світлину). Володимир Федорик прийняв пропозиції методологічного семінару щодо створення на сайті університету портфоліо „Безпека” і запропонував опрацювати питання укладання угод між університетом та студентом щодо взаємної відповідальності у дотриманні Статуту університету.

Ольга Старокожко,

старший викладач кафедри педагогіки вищої школи,

управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін,

кандидат педагогічних наук


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print